Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД)

Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) – орган Генеральної Асамблеї ООН. Створена в 1964 р. В роботі бере участь понад 180 держав.

Вищий орган — Конференція (скликається не рідше одного разу на чотири роки). Виконавчий орган — Рада з торгівлі і розвитку (працює між сесіями Конференції та проводить свої засідання щорічно).

Головними допоміжними органами є: Комітет по сировинним товарам; Комітет по промисловим товарам; Комітет по невидимих статей і фінансування, пов’язаного з торгівлею; Комітет з морським перевезенням; Комітет з передання технології, Комітет з економічного співробітництва між країнами, що розвиваються та ін.

Поточною роботою ЮНКТАД займається Секретаріат, який розташовується у Женеві.

Основні завдання ЮНКТАД:

— сприяти розвитку міжнародної торгівлі;
— забезпечувати рівноправну, взаємовигідне і всебічне співробітництво між країнами;
— участь у координації діяльності інших установ системи ООН у галузі торгівлі і розвитку;
— виробляти різнобічні рекомендації по зміцненню міжнародної торгово-економічної системи, створення організаційно-правової основи співпраці в області торгівлі і розвитку, сприяння уніфікації та гармонізації національних правових норм і т. д.

Рішення ЮНКТАД та її органів приймаються у вигляді резолюцій, заяв, узгоджених висновків, які мають рекомендаційний характер.

За ініціативою Конференції в 1974 році в Женеві була підписана Конвенція про кодекс проведення лінійних конференцій.

Посилання на основну публікацію