Компанії в міжнародному торговельному праві

Під компанією, як правило, мається на увазі акціонерна компанія або компанія з обмеженою відповідальністю, яка є юридичною особою і самостійно здійснює свою діяльність. Це найбільш поширена форма ведення підприємницької діяльності в усьому світі.

Нижче наведені відмітні особливості компанії:

1. Є самостійним суб’єктом підприємницької діяльності і керується спеціально створюваними органами управління. Засновники можуть чинити опосередкований вплив на діяльність компанії в залежності від розміру частки в статутному капіталі.

2. Як юридична особа сама несе відповідальність за своїми зобов’язаннями. Засновники несуть відповідальність за зобов’язаннями компанії лише у межах своїх вкладів.

3. Компанія і акціонери незалежно один від одного платять податки.

Вперше компанії з’явилися у праві Англії. У Великобританії сьогодні створюються приватні (Private Company, Pte.) і публічні компанії (Public Company, PLC). Для реєстрації компаній необхідні наступні документи:

— Memorandum of Association (Меморандум асоціації) підписується засновниками і визначає: назву, яка потім зберігається на печатках, бланках, рахунках тощо; адреса; мета створення компанії; організаційна структура; назва; характеристика акцій; акціонерний капітал тощо);
— Article of Association (Асоціації Статті) являють собою статут компанії. Він визначає: відносини між засновниками з приводу діяльності компанії та їх права; організаційну структуру (загальні збори акціонерів, рада директорів, виконавчі органи, повноваження керівників); процедуру скликання загальних зборів акціонерів; порядок прийняття резолюцій, передачі акцій, внесення змін та доповнень; питання конфіденційності та ін;
— список директорів компанії;
— документи про капіталі компанії. Оголошений Статутний капітал визначається кількістю і вартістю акцій, які компанія може випустити (для PLC він повинен перевищувати 50000 фт.ст.). Випущений капітал являє собою реальне число випущених акцій певної вартості, які вже оплачені акціонерами. Акції дають право голосу акціонерам. В залежності від кількості належних їм акцій, вони реально можуть впливати на прийняття рішень загальними зборами акціонерів;
— документи, які підтверджують виконання всіх вимог Закону про компанії, підписані директором або юристом.

Після сплати відповідних реєстраційних зборів та затвердження всіх поданих документів компанії реєструються в Реєстрі і їм видається Сертифікат про реєстрацію (Certificate of incorporation).

Якщо компанія інкорпорована у Великобританії, то вона вважається резидентної в цій країні і відповідно сплачує відповідні податки, згідно з внутрішнім законодавством.

Якщо центральний офіс компанії переміщається з Великобританії, то може виникнути оподаткування нереалізованого приросту капіталу. Для зміни своєї національності, компанія зобов’язана заздалегідь сповістити письмовим повідомленням Департамент державних зборів про свій намір та надати виписку з докладним описом сплати англійських податків. Інакше на компанію може бути накладено штраф у розмірі податку, який неуплачен.

Невеликі приватні компанії чи акціонерні компанії закритого типу (закриті компанії) — це компанії, у яких не проводиться вільна підписка на акції. Один із власників має можливість контролювати прийняття будь-якого рішення. Він здійснює контроль за діяльністю компанії шляхом володіння або придбання великої частини акціонерного капіталу і має всі права, передані його номінальним особам (володіють активами іншої особи), партнерам і компаніям, які контролюються ним або його партнерами. Такі компанії можуть мати податкові переваги і для них встановлюються полегшені вимоги до ведення звітності.

Публічна компанія створюється для здійснення середнього та великого бізнесу, коли необхідно залучати великі ресурси. Акції розповсюджуються шляхом публічної підписки. Порівняно з приватними публічні компанії мають безліч додаткових процедур (реєстрація акцій, робота з акціонерами, розподіл прибутку на загальних зборах акціонерів та ін), але дана форма ведення бізнесу найбільш поширена у світовій практиці і дозволяє вирішувати серйозні завдання. В Європейському праві вважається аналогом відкрите акціонерне товариство.

Посилання на основну публікацію