Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ)

Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ утворена Генеральною Асамблеєю ООН у 1966 році (резолюція 2205 (ХХІ) від 17 грудня 1966).

 

Основні завдання:

 

— сприяння прогресивному розвитку та уніфікації права міжнародної торгівлі в таких областях, як міжнародна купівля-продаж товарів, міжнародні платежі, розгляд спорів за міжнародними торговельними угодами та ін;

— координація роботи міжнародних організацій, які займаються питаннями права міжнародної торгівлі і т. д.

 

Комісія проводить свою роботу на щорічних сесіях, які проводяться в Нью-Йорку і у Відні. Для розгляду окремих питань створені робочі групи. Поточною роботою керує Секретаріат.

 

В рамках ЮНСІТРАЛ підготовлені важливі конвенції міжнародної торгівлі:

 

— Нью-Йоркська Конвенція ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 р.;

— Віденська Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р.;

— Конвенція ООН про морське перевезення вантажів 1978 р. (Гамбурзькі правила);

— Конвенція ООН про відповідальність операторів транспортних терміналів у міжнародній торгівлі 1991 р.;

— Нью-Йоркська Конвенція про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р.;

— Нью-Йоркська Конвенція про міжнародні простих і переказних векселях 1988 р.;

— Нью-Йоркська Конвенція про незалежні гарантії та резервні акредитиви 1995 р. та ін

 

Документи ЮНСІТРАЛ публікуються на шести офіційних мовах: англійською, арабською, китайською, французькою, російською та іспанською. Комісія публікує щорічники, правові керівництва (наприклад, UNCITRAL Legal Guide on International Countertrade Transactions (A/CN.9/SER.B/3, Sales No. E. 93.V.7), брошури, проводить семінари та організовує курси з навчання і обміну досвідом.

Посилання на основну публікацію