ІНКОТЕРМС

ІНКОТЕРМС або базисні умови поставки вироблені міжнародною торговельною практикою. Вони розподіляють витрати і ризики, пов’язані з доставкою товару, між експортером і імпортером. Ці умови називаються базисними, оскільки встановлюють базис ціни. Вони закріплюють обов’язки продавця і покупця по наступним важливим етапах руху товару:

1. Вантажно-розвантажувальні роботи.
2. Упаковка.
3. Транспортні витрати.
4. Експортні і імпортні документи.
5. Митні збори та податки.
6. Страхування.
7. Ризики та ін.

Вперше базисні умови поставки були узагальнені та опубліковані Міжнародною торговою палатою (ICC-International Chamber of Commerce) у довіднику комерційних торгових термінів Інкотермс. Останні редакції вийшли в 1990 р. і 2000 р. Він широко використовується в якості міжнародного торгового звичаю. У відповідність з Инкотерсмс 2000, 13 термінів розбиті на 4 групи в залежності від зобов’язань продавця і покупця.

1. EXW — із заводу в пойменованому пункті (Ex Works… Named Place). За даним базисом продавець виконує свої зобов’язання з поставки, коли він передає товар у розпорядження покупця у себе на підприємстві (заводі, складі, плантації). При цьому товар повинен бути підготовлений продавцем для відправлення в транспортабельної стані (повністю готовий до відвантаження). Він подає транспортний засіб до навантаження і організовує навантаження товару покупець. Навантаження здійснюється за рахунок покупця. Інкотермс – 1990 про це замовчував.

Покупець несе усі ризики за організацію перевезення до місця призначення. На ньому також лежить митне очищення та отримання експортної ліцензії.

2. FCA — вільно у перевізника у пойменованому пункті (Free Carrier…Named Place). Продавець вважається виконав свої зобов’язання по поставці товару, що пройшов вивізне митне очищення, з моменту його передачі у розпорядження перевізника у пойменованому пункті. Найчастіше цим пойменованим пунктом є вантажний термінал магістрального транспорту (залізнична станція, автомобільна станція, аеропорт). По Інкотермс-2000 у продавця є можливість вибору: поставити товар на своєму підприємстві (припустимо, на підприємстві є залізнична колія), і тоді він відповідає за навантаження товару на транспортний засіб перевізника; або доставити за свій рахунок товар на термінал магістрального транспорту, де перевізник за рахунок покупця розвантажує товар, який прибув на транспортному засобі продавця. В Ін – котермс-1990 ці моменти не обговорювалися.

Даний базис передбачає участь у перевезенні будь-яких видів транспорту, включаючи змішані перевезення.

3. FAS — Вільно уздовж борта судна в пойменованому порту відправлення (Free Alongside Ship… Named of Shipment). Продавець вважається виконав свої зобов’язання з постачання, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі у погодженому порту відвантаження. З цього моменту покупець має нести усі витрати та ризики загибелі чи пошкодження товару. По Інкотермс-2000 обов’язок щодо забезпечення митного очищення та отримання експортної ліцензії лежить на продавцеві. Раніше це було обов’язком покупця.

4. FOB — вільно на борту судна в пойменованому порту відвантаження (Free Board… Named Port of Shipment). Продавець вважається виконав свої зобов’язання з поставки з моменту переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. З цього моменту (тобто починаючи зі стивидорских витрат з розміщення вантажу в трюмах судна — штивки) покупець повинен нести всі витрати і ризики загибелі або пошкодження товару. За умовами FOB на продавця покладаються обов’язки з очищення товару від мит для експорту.

Цей базис може використовуватись лише при перевезенні вантажу водними видами транспорту (морським, річковим).

5. CFR — вартість і фрахт у пойменованому порту відвантаження (Cost and Freight… Named Port of Shipment). При даному базисі поставки Продавець зобов’язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для поставки товарів у порт призначення. Ризик втрати, псування або пошкодження товару переходить з продавця на покупця в момент переходу товару через поручні судна в порту відправлення. Згідно з базисом CFR на продавця покладено обов’язки з експортного очищення товару від мит.

Даний базис застосовуватися тільки при водних перевезеннях (морський, річковий транспорт).

6. CIF — вартість, страхування, фрахт у пойменованому порту відвантаження (Cost Insurance. Freight… Named Port of Shipment). Продавець несе ті ж обов’язки, що і при базисі CFR, але повинен також забезпечити страхування вантажу від ризиків на користь одержувача. Продавець укладає договір страхування та пересилає поліс разом з іншими документами отримувачу.

Даний базис застосовується тільки при водних перевезеннях.

7. СРТ — перевізна плата сплачена до пойменованого пункту (Carriage paid to… Named Place of Destination). За даним базисом продавець оплачує доставку товару до пойменованого пункту у країні призначення. Ризик втрати, псування, розкрадання тощо переходить з продавця на покупця у момент передачі товару у розпорядження першого перевізника у пункті відправлення.

Цей базис використовується при перевезеннях будь-яким видом транспорту, у тому числі і в змішаних повідомленнях. До обов’язків продавця з даного базису входить здійснення експортного митного очищення.

8. CIP – провізна плата та страхування сплачені до пойменованого пункту (Carriage and Insurance Paid to… Named Place of Destination). За цим базисом продавець несе ті ж обов’язки, що і по базису СРТ, але з тим доповненням, що продавець повинен забезпечити страхування товарів від ризиків під час транспортування. Продавець укладає договір страхування та сплачує страхову премію. Продавець зобов’язаний забезпечити митне очищення товару для експорту.

Даний базис є «сухопутним» («неводним») еквівалентом базису CIF.

9. DAF — поставлено на кордоні у пойменованому пункті (Delivered at Frontier… Named Place). Обов’язки продавця вважаються виконаними, коли товар очищений від вивізних митних зборів і надходить на прикордонний пункт країни відправлення, маючи на увазі автомобільний або залізничний перехід на кордоні. Під терміном «кордон» розуміється будь-який кордон, включаючи і кордон країни призначення. У зв’язку з цим необхідно точно обумовлювати прикордонний перехідний пункт або місце (наприклад, «прикордонний перехід Галявина на російсько-фінському кордоні»).

Даний базис поставки, як вже зазначалося, призначений для застосування при перевезеннях по залізниці або автотранспортом.

10. DES — поставлено із судна, в пойменованому порту (Delivered Ex Ship… Named Port of Destination). Зобов’язання продавця вважаються виконаними з моменту поставки товару у розпорядження покупця з судна у порту країни призначення. Усі ризики з доставки товару у порт призначення несе продавець. Імпортне митне очищення товару здійснюється покупцем.
Даний базис поставки може використовуватися тільки при перевезеннях водним транспортом.
11. DEQ — поставлено з причалу зі сплатою мита у пойменованому пункті (Ex Quay (Duty Paid… Named Port of Destination). Зобов’язання продавця вважаються виконаними при поставці товару з моменту його надання покупцеві на причалі в порту призначення. Згідно з Інкотермс-2000 ввізне (імпортне) митне очищення товару та отримання імпортної ліцензії — як і при DES — здійснюється покупцем.

У попередній редакції Інкотермс-1990 ця обов’язок лежала на продавця.

12. DDU — поставлено без оплати мита у пойменованому пункті (Delivered Duty Unpaid… Named Place of Destination). Продавець вважається виконав свої зобов’язання з моменту поставки товару в пойменований пункт у країні призначення. Продавець оплачує всі витрати по доставці товару і усі ризики з втрати, розкрадання тощо, пов’язані з доставкою товарів.

Витрати зі сплати ввізних митних зборів лежать на покупцеві. По Інкотермс-2000 витрати з розвантаження товару на підприємстві покупця сплачуються покупцем. Якщо ж поставка здійснюється в іншому місці, навантаження (перевантаження) товару на транспортний засіб покупця оплачується продавцем.

Інкотермс-1990 ці питання не обумовлював.

13. DDP — поставлено з оплатою мита у пойменованому пункті (Delivered Duty Paid… Named Place of Destination). Продавець вважається виконав свої зобов’язання з моменту надання товару в узгодженому пункті призначення. Продавець несе усі ризики з втрати, розкрадання тощо, пов’язані з доставкою товару. Продавець сплачує усі збори з доставки товару, включаючи митні збори країни призначення.

Аналогічно базису DDU по Інкотермс-2000 покупець оплачує витрати по розвантаженню прибулих транспортних засобів, а у разі, коли поставка здійснюється не на підприємстві покупця, вона вважається завершеною після навантаження (перевантаження) товару на транспортний засіб покупця.

Інкотермс-1990 ці питання чітко визначені не були.

Посилання на основну публікацію