1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Правоведение
  3. Гарантії законності

Гарантії законності

Під гарантіями законності розуміються об’єктивні і суб’єктивні фактори, організаційні заходи, а також юридичні засоби, що забезпечують режим законності.

Гарантії законності можна поділити на дві групи: загальні і спеціальні. До першої групи відносяться економічні, соціально-політичні, ідеологічні фактори. До другої — власне юридичні способи і засоби забезпечення законності.

Економічними гарантіями є: різні форми власності і відповідні види організації виробництва, безкризовий розвиток економіки, високий ступінь зайнятості населення в суспільно-корисній праці, підвищення продуктивності праці, зростання матеріального добробуту населення і т. д.

Серед політичних гарантій можна назвати наступні: сильна державна влада, здатна забезпечити усвідомлене виконання населенням вимог правових норм; плюралістична демократія; широке участь народу у формуванні правових приписів; функціонування багатопартійної політичної системи і т. д.

До ідеологічних гарантій відносять: високий рівень правосвідомості, загальної та правової культури; правове інформування населення; доступність нормативних правових актів; різні форми правової пропаганди.

Спеціальні засоби забезпечення законності включають в себе організаційні та юридичні гарантії.

Організаційні гарантії — це заходи щодо створення умов для успішної роботи юрисдикційних і правоохоронних органів.

Юридичні гарантії — це передбачені законодавством форми та засобу попередження, виявлення і припинення правопорушень, заходи по захисту і відновленню порушених прав, а також реалізація юридичної відповідальності.

ПОДІЛИТИСЯ: