Форми і методи здійснення функцій держави

Під формою здійснення функцій держави розуміється однорідна діяльність його органів, за допомогою якої здійснюються його функції.

Традиційно форми здійснення функцій держави поділяються на правові та організаційні.

До правових форм належать:

– правотворча — підготовка і видання нормативних актів;
– правозастосовча — реалізація нормативних актів шляхом застосування норм права;
– правоохоронна — захист прав і свобод громадян через залучення до юридичної відповідальності осіб, винних у вчиненні правопорушень.

До організаційних форм відносяться:

– організаційно-регламентуюча — поточна робота щодо забезпечення функціонування державних органів (підготовка проектів документів, організація виборів і т. д.);
– організаційно-господарська — статистика, постачання, бухгалтерський облік тощо;
– організаційно-ідеологічна — ідеологічне забезпечення виконання функцій держави (наприклад, діяльність по формуванню громадської думки).

Як видно, в правових формах здійснюються функції держави, що відображають зв’язок держави і права, обов’язок держави діяти при реалізації функцій строго в рамках закону. Правові форми общеобязательны для всіх суб’єктів і викликають настання державно-обов’язкових наслідків. Організаційні форми, хоча і здійснюються в рамках закону, з юридично значущими діями не пов’язані.

Методи здійснення функцій держави — це прийоми і способи, з допомогою яких забезпечується реалізація тієї чи іншої функції держави в тій чи іншій формі.

До числа методів відносять переконання, примус, заохочення, покарання.

Посилання на основну публікацію