Форма договору міжнародної купівлі-продажу товарів

Письмова форма являє собою закріплення волевиявлення сторін на матеріальному носії (документ, підписаний сторонами) або повідомлення, передані по телеграфу, телефаксу тощо

Віденська конвенція 1980 р. допускає, щоб договір купівлі-продажу укладався чи підтверджувався в будь-якій формі, в тому числі в усній (ст. 11). Він може доводитися будь-якими засобами, включаючи свідчення.

Однак при приєднанні до Конвенції держава може зробити спеціальну заяву про обов’язковість письмової форми договору, якщо комерційне підприємство однієї зі сторін контракту знаходиться в такій державі (ст. 12). Таку заяву при приєднанні до Конвенції зробив СРСР. З числа держав, для яких Конвенція в даний час діє, такі заяви були зроблені урядами восьми держав (Аргентина, Китай, Угорщина, СРСР, Білорусь, Україна, Чилі, Естонія). Таким чином, у відносинах суб’єктів торгового права зазначених країн угода, що регулюється Конвенцією, має укладатись тільки у письмовій формі. У письмовій формі в подібних ситуаціях мають відбуватися також оферта, акцепт чи інше вираження наміру.

Прикладом може служити ч. 2 ст. 1116 Цивільного кодексу Республіки Білорусь: «Зовнішньоекономічна угода, хоча б одним з учасників якої є юридична особа Республіки Білорусь або громадянин Республіки Білорусь, здійснюється незалежно від місця укладання угоди в письмовій формі».

У практиці арбітражних судів зустрічаються випадки, коли сторони у своїх вимогах щодо зміни умов контракту посилаються на що відбулися між ними усні переговори або на листи, які в усній формі підтверджувалися представником іншої сторони. Керуючись Віденською конвенцією та законом, арбітраж не визнає подібних вимог.

Віденська конвенція не висуває вимог щодо порядку підписання договору. Він визначається національним законодавством кожної сторони та відповідними установчими (регламентують цей процес документами).

Посилання на основну публікацію