Правоведение

Види юридичної відповідальності
За галузевою належністю юридична відповідальність поділяється на такі види: Кримінальна відповідальність. Виникає у зв'язку з вчиненням злочину і характеризується найбільш...
Типи і способи правового регулювання
У праві існує два основних типи правового регулювання: загальнодозвільний і дозвільний. В основі загальнодозвільного типу лежить правова формула «Дозволено все, що...
Юридична відповідальність: ознаки, основні принципи, функції
Юридична відповідальність — це особлива суб'єктивна обов'язок правопорушника зазнавати за вчинене правопорушення передбачені законодавством несприятливі наслідки. Юридична відповідальність характеризується такими...
Правопорядок. Громадський порядок. Дисципліна
Правопорядок — це такий стан суспільних відносин, при якому вони повною мірою відповідають вимогам правових приписів. Основою правопорядку є право,...
Правомірна поведінка
Правомірна поведінка — це усвідомлена поведінка суб'єктів права, що відповідає правовим приписам чи не суперечить їм і забезпечується юридичними засобами....
Предмет і метод правового регулювання
Процес правового регулювання — це складний механізм, який має свої стадії і елементи. Можна виділити наступні стадії правового регулювання: 1....
Поняття та принципи законності
Законність — це точне і неухильне здійснення нормативних положень законів, прийнятих на їх основі підзаконних нормативних актів усіма органами держави,...
Гарантії законності
Під гарантіями законності розуміються об'єктивні і суб'єктивні фактори, організаційні заходи, а також юридичні засоби, що забезпечують режим законності. Гарантії законності...
Юридичний склад правопорушення
Правопорушення — протиправне винне діяння деликтоспособної особи, що заподіює шкоду іншим особам і суспільству в цілому і тягне встановлені заходи...
Види правовідносин
Класифікація правових відносин може бути побудована на підставі безлічі підстав. З точки зору функціонального критерію правові відносини поділяються на: -...
Показати ще