1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Правоведение

Правоведение

Види юридичної відповідальності

0 коментарів

За галузевою належністю юридична відповідальність поділяється на такі види:

Кримінальна відповідальність. Виникає у зв'язку з вчиненням злочину і характеризується найбільш жорсткими заходами державного впливу по відношенню до правопорушника. Порядок притягнення...

Типи і способи правового регулювання

0 коментарів

У праві існує два основних типи правового регулювання: загальнодозвільний і дозвільний.

В основі загальнодозвільного типу лежить правова формула «Дозволено все, що не заборонено законом». При цьому чітко формулюються заборони, обсяг яких,...

Юридична відповідальність: ознаки, основні принципи, функції

0 коментарів

Юридична відповідальність — це особлива суб'єктивна обов'язок правопорушника зазнавати за вчинене правопорушення передбачені законодавством несприятливі наслідки.

Юридична відповідальність характеризується такими ознаками:

1. Це особливий вид соціальної відповідальності, пов'язаний з державним...

Правопорядок. Громадський порядок. Дисципліна

0 коментарів

Правопорядок — це такий стан суспільних відносин, при якому вони повною мірою відповідають вимогам правових приписів.

Основою правопорядку є право, а умовою його досягнення виступає законність. Правопорядок у своїй основі...

Правомірна поведінка

0 коментарів

Правомірна поведінка — це усвідомлена поведінка суб'єктів права, що відповідає правовим приписам чи не суперечить їм і забезпечується юридичними засобами.

Правомірна поведінка має свою структуру, яка включає в себе наступні...

Предмет і метод правового регулювання

0 коментарів

Процес правового регулювання — це складний механізм, який має свої стадії і елементи. Можна виділити наступні стадії правового регулювання:

1. Створення нормативної основи. На даній стадії, здійснюваної в правотворчому процесі,...

Поняття та принципи законності

0 коментарів

Законність — це точне і неухильне здійснення нормативних положень законів, прийнятих на їх основі підзаконних нормативних актів усіма органами держави, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями, посадовими особами і громадянами.

Під принципами...

Гарантії законності

0 коментарів

Під гарантіями законності розуміються об'єктивні і суб'єктивні фактори, організаційні заходи, а також юридичні засоби, що забезпечують режим законності.

Гарантії законності можна поділити на дві групи: загальні і спеціальні. До першої...

Юридичний склад правопорушення

0 коментарів

Правопорушення — протиправне винне діяння деликтоспособної особи, що заподіює шкоду іншим особам і суспільству в цілому і тягне встановлені заходи державного примусу.

Правопорушення володіє рядом специфічних ознак:

1. Правопорушення —...

Види правовідносин

0 коментарів

Класифікація правових відносин може бути побудована на підставі безлічі підстав. З точки зору функціонального критерію правові відносини поділяються на:

- регулятивні, які проявляються через придбання та реалізацію суб'єктивних прав і...