1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Політологія
  3. Законодавча ініціатива Європейського Союзу

Законодавча ініціатива Європейського Союзу

За загальним правилом, право законодавчої ініціативи належить Комісії (ст. 293 Договору про функціонування ЄС), з надходження пропозицій Комісії до Європарламенту та Ради ЄС починається процедура розгляду законодавчого акту (ст. 294 Договору про функціонування ЄС). Крім того, Європарламент (ст. 225 Договору про функціонування ЄС) і Рада ЄС (ст. 241 Договору про функціонування ЄС) можуть запитувати у Комісії підготовку пропозицій з питань, які, на думку зазначених інститутів, вимагають підготовки акту ЄС. Причини відмови або відсутності з боку Комісії відповідних пропозицій повинні бути повідомлені Європарламенту або Раді ЄС (в залежності від того, з боку якого з інститутів надійшов запит).
Згідно ст. 11 Договору про ЄС не менше одного мільйона громадян ЄС, які є громадянами значної кількості держав-учасників, можуть ініціювати притягнення Комісії в рамках її повноважень для підготовки пропозиції з питань, які, на думку громадян, вимагають прийняття правового акта ЄС з метою імплементації установчих договорів ЄС . Процедури та умови, необхідні для реалізації такої громадської ініціативи, повинні визначатися відповідно до ст. 24 Договору про функціонування ЄС.
Договір про ЄС передбачає, що законодавчі акти ЄС можуть бути прийняті тільки на підставі пропозиції Комісії, якщо інше не передбачено установчими договорами. Інші акти повинні прийматися з ініціативи Комісії у випадках, визначених установчими договорами (ч. 2 ст. 17 Договору про ЄС).
Перед тим як запропонувати законодавчий акт, Комісія проводить широкі консультації. Якщо Комісія вважає за доцільне прийняти правовий акт в певній сфері, відповідний генеральний директорат готує спільний проект відповідної пропозиції, який підлягає схваленню з боку конкретного комісара. У разі отримання такого схвалення комісар представляє відповідний проект Колегії комісарів. При позитивному результаті голосування в Колегії пропозицію перекладається на всі офіційні мови Співтовариства, подається Раді ЄС, Європарламенту, а також національним парламентам і підлягає опублікуванню в «Офіційному віснику Європейського Союзу». Якщо Комісія має повноваження на самостійне прийняття правового акта, пропозиція перекладається на всі офіційні мови Співтовариства та публікується в «Офіційному віснику Європейського Союзу».
Отримавши пропозицію, Рада ЄС, як правило, направляє його в Комі тет постійних представників (COREPER). У виняткових випадках адресатом може стати спеціалізований комітет (наприклад, Особливий комітет по сільському господарству або Політичний комітет). Всі питання порядку денного засідання Ради ЄС (виняток становлять питання, за підготовку яких відповідають спеціалізовані комітети) проходять експертизу в Комітеті постійних представників, якщо Рада ЄС (одноголосно) або зазначений Комітет (простою більшістю) не прийме інше рішення. До засідання Ради ЄС, якщо Комітет постійних представників одноголосно приймає рішення включити пропозицію в частину А порядку денного Ради ЄС, пропозиція може бути прийнята Радою ЄС без обговорення. Якщо Рада ЄС заперечує проти прийняття пропозиції, воно повертається до Комітету постійних представників.
Комісія направляє пропозицію Європарламенту незалежно від вимог, що містяться в Договорі про ЄС. Первинна експертиза здійснюється членом Європарламенту з парламентського комітету. За результатами експертизи готується звіт. Відповідний парламентський комітет розглядає звіт і може внести в нього необхідні зміни. Думка Європарламенту про пропозицію виражається шляхом голосування на пленарному засіданні.
З метою дотримання принципу субсидіарності Комісія направляє все нові пропозиції національним парламентам.
Розмежування процедур, предполагающіхучастіе Комісії, Ради ЄС та Європарламенту, здійснюється на підставі аналізу ролі Європарламенту і кількості голосів в Раді ЄС, необхідного для прийняття рішення (кваліфікована більшість, одностайність).
Як зазначалося раніше, в деяких випадках ініціатором прийняття законодавчих актів в ЄС крім Комісії можуть виступати групи держав-членів, Європарламент, Європейський центральний банк, Суд або Європейський інвестиційний банк.

ПОДІЛИТИСЯ: