Влада як політична категорія

Політична влада – сукупність механізмів і засобів, способів впливу політичних суб’єктів, в першу чергу держави, на поведінку людей, соціальних спільнот, організацій з метою управління, координації, узгодження, підпорядкування інтересів усіх членів соціуму єдиної політичної волі допомогою переконання і примусу. Залежно від переважання переконання або примусу виділяють основні форми існування політичної влади: тоталітарну авторитарну; демократичну.

Політична влада поділяється на політико-державну і політико-недержавну (влада політичних партій, суспільно-політичних рухів). Державна влада ділиться на законодавчу, виконавчу і судову. Виділяють різні рівні влади: федеральний, регіональний та місцевий (муніципальний).

В історії існували три основні різновиди політичної влади: анонімна, серед членів первісного суспільства; індивідуалізована, що виникає з ускладненням процесів поділу праці і виділенням нових видів діяльності; інституалізована, яка спирається на діяльність громадських інститутів, які виконують певні функції.

Доповнюючи типологію, можна сказати про четверту історичній формі влади, що сформувалася наприкінці XX ст., – Системі «наддержавної» влади, представленої законодавчими та виконавчими інститутами, владні повноваження яких поширюються на територію і населення Суть і соціальну природу політичної влади обґрунтував Макіавеллі. Політична влада – реальна здатність уряду керувати своїми підданими, а мета держави, політики – збільшення влади будь-якими засобами.

Гоббс називав державної влада індивідуума, чиєї волі підкоряються всі інші члени суспільства. Влада виступає як з’єднання воєдино волі всіх громадян.

Ідея політичної влади як панування загальної волі, яка спирається на примус, була сприйнята марксизмом. Але безпосередньо в якості суб’єкта спільної волі тут виступає економічно панівний клас. Політична влада, таким чином, замінюється, по суті, владою капіталу.

У тлумаченні М. Вебера влада є відносинами панування людей над людьми, що базується на внутрішньо виправданому насильстві. Політика ж позначає прагнення до участі у владі або до надання впливу на розподіл влади. Саме Вебер ввів у науковий обіг найбільш відоме на сьогоднішній день визначення влади, яке звучить як можливість для одного діяча в певних соціальних умовах проводити власну волю навіть всупереч опору ззовні.

Таким чином, політична влада – це поняття, яке позначає реальну здатність певного класу, великої соціальної групи чи більшості людей даного суспільства, а також їх організацій та індивідів проводити свою волю по відношенню до інших груп, окремим індивідам, здійснювати спільні інтереси та цілі методами переконання і примусу.

Посилання на основну публікацію