Влада і лідерство

Поняття влади та лідерства

Влада в організації – це право використовувати ресурси, спрямовувати зусилля працівників на виконання завдань.

Право є обмеженим нормативними документами організації. Влада дає можливість впливу, дозволяє керувати діями працівників в інтересах організації, ставити завдання, запобігати конфліктам. Без влади, документально закріпленої за апаратом управління, немає системи управління, а значить – немає і організації.

Ознаки влади:

 • Влада існує завжди, керівник може нею користуватися чи ні (тоді вона залишається потенційною владою);
 • Влада наділяє керівника і працівника взаємозалежністю, адже без застосування влади на будь-якому об’єкті не існує самого поняття влади;
 • Влада не абсолютна, у працівників завжди є певне коло свободи дій.

Лідерство – це здатність впливати на людей і групи людей, направляти зусилля в певну область для досягнення цілей і виконання завдань.

Лідерство не закріплюється нормативними документами, багато в чому це особиста якість людини. Здатність впливати не формує організацію, тільки дає можливості управляти.

Види влади:

 • заснована на примусі і страху;
 • заснована на винагороді (використовується позитивне підкріплення, але з обмеженими ресурсами);
 • заснована на образі керівника-експерта (працівники впевнені, що у керівника є специфічний набір знань, який дозволяє йому здійснювати владні функції); не надто стійкий тип влади, експерт може бути поставлений під сумнів;
 • заснована на харизмі керівника (керівник стає прикладом для працівників, його наділяють винятковими якостями), керівник як приклад;
 • заснована на законі, традиціях (за керівником документально закріплено право віддавати накази), інертний тип влади: працівники можуть чинити опір змінам в керівництві або структурі управління.

У будь-якій організації повинен бути баланс влади. Тип влади залежить від особистості керівника, організаційної структури, від підлеглих, загальної ситуації в організації. Може існувати влада працівників над керівником (можливість зміщення керівництва).

Методи реалізації влади:

Участь, переконання. Застосовується, якщо хочуть зменшити розрив між керівництвом і працівниками. Переконання використовується для передачі своєї точки зору на проблеми, але воно займає тривалий час. Участь використовує делегування частини повноважень керівника підлеглим. Таким чином у працівників з’являються потреби більш високого рівня.

Розпорядження. Це прямий тип реалізації влади. Розпорядження є повідомлення, яке керівник передає підлеглому. Містить в собі опис завдань і бажаних результатів, обмеження в процесі роботи, різні інструкції з виконання завдання. Розпорядження відповідають загальній стратегії організації і оперативним цілям. Вони обгрунтовані, сформульовані чітко, часто закріплюються документально, забезпечуються ресурсами для виконання завдання (матеріальними, організаційними). Можуть бути письмовими, усними, змішаними. Мають форму наказів, доручень, порад, вказівок.

Посилити вплив розпоряджень можна, якщо поєднувати їх з переконанням, апелювати до логіки, обіцяти винагороду, супроводити побажанням, проханням. При силовий реалізації влади використовуються агресивні доводи, загрози.

Невірна чи надмірна реалізація владних повноважень породжує конфлікти в організації.

Концепція реалізації влади, впливу одних людей на інших тісно пов’язана з поняттям лідерства.

Лідерство в організації

В його основі лежать особисті якості людини, а не функціональні повноваження, закріплені документально. Лідерство базується на стосунках домінування і підпорядкування, воно неможливе без наявності усталеної системи міжособистісних і міжгрупових відносин в організації. При наявності владних повноважень лідерство стає одним з методів реалізації влади з високою ефективністю.

Влада в організації тримається на основі посади, лідерство може допомогти або втілити влада в життя, або прискорити просування по службі. Існує кілька поглядів на поняття лідерства:

 • на основі поведінкових стереотипів в організації. Тут лідерство розглядається як манера поведінки і стиль керівництва, яке може бути або автократичним, або демократичним. Сильна демократія означає децентралізацію, сильна автократія веде до зниження ефективності і можливого зсуву керівників;
 • на основі ситуації в організації. Тут лідерство розглядається як елемент поведінки людей в різних ситуаціях. Залежно від ситуації формуються свої лідери і групи, які можна реорганізувати в цілях психологічної стійкості та сумісності в процесі роботи;
 • на основі стилів керівництва, які адаптуються до поточної ситуації. У якісь моменти керівник використовує владні повноваження, а в інші – свої лідерські якості. Такий погляд на лідерство найбільш точно відповідає реальному стану речей в будь-якій організації.

Лідерство засноване на повазі, відданості з боку підлеглих, тримається на спільних цілях. Воно визначає положення не тільки у формальній структурі організації, а й в неофіційних відносинах в колективі, вимірюється числом людей, які готові слідувати за лідером, або числом людей, які так чи інакше залежать від рішень лідера.

Посилання на основну публікацію