Відкритість і гласність виборів

Свобода виборів Принцип відкритості та гласності передбачає забезпечення доступу виборців до інформації про кандидатів, партіях, виборчих органах, законодавстві, самому процесі виборів. Важлива роль у забезпеченні цього принципу відводиться обов’язкової публікації повних даних про підсумки голосування і результати виборів.

Принцип свободи виборів означає, що громадянин сам вирішує, чи брати участь йому у виборах, і якщо так, то в якій формі. Однак якщо у виборах взяло участь відносно невелике число громадян, то це може викликати сумніви в тому, чи є сформовані владні інститути по-справжньому представницькими і легітимними.

Для того щоб вибори були вільними, необхідно також виключити необгрунтовані обмеження на участь у виборах кандидатів і партій, втручання в організаційні та агітаційні заходи, що проводяться ними.

Посилання на основну публікацію