Види і форми політичної комунікації

Поняття політичної комунікації

Комунікація є необхідним елементом взаємної діяльності людей, груп, народностей, країн, в ході якої відбувається передача інформації, оцінок, почуттів, значень, цінностей і смислів.

Поняття комунікації можна тлумачити так:

 • засіб інформації – пов’язується з проблемою диференціації та систематизації різних за своєю природою засобів комунікації;
 • передача інформації – пов’язується з проблемою міжособистісних комунікацій;
 • вплив інформацією – зв’язується з проблематикою масових комунікацій.

Комунікація – соціальний процес передачі, сприйняття інформації в умови особистого і масового спілкування за допомогою різних каналів і різноманітних вербальних і невербальних засобів.

Вивчати політичну комунікацію почали ще дуже давно, початок сучасним дослідженням проклали дослідження пропаганди при Першій світовій війні, які проводилися після її завершення. Фундаментальними роботами в цій області відзначаються в кінці 1940-х початку 1950-х років. Формуванню досліджень комунікації в політичній сфері в незалежне напрямок було обумовлено демократизацією процесів політики на світовій арені у другій половині 20 століття, розвитком теорії кібернетики, появою нових систем і технологій комунікації.

Розглянемо найбільш поширені трактування ідей політичних комунікацій:

 • Політична комунікація представлена ​​не тільки мовним взаємодією або здатністю переконання шляхом символіки або знаків, але так само як здатність реалізації самої влади.
 • Політична комунікація трактована як безперервний процес передачі інформації політичної сфери, шляхом якого політичні тексти проходять між різними елементами системи політики, між соціальною системою і політикою.
 • Політична комунікація представляється процесом передачі політичної інформації, завдяки йому вона переміщається з однієї частини політичної системи в іншу і між соціальною системою і політикою.
 • Політична комунікація – не односторонній спрямованість сигналів еліт до мас, а весь спектр процесів комунікації в суспільстві, надають саме велике вплив на політичну сферу.

В цілому політична комунікація визначається процесом обміну інформацією між суб’єктами політичної сфери, який здійснюється в ході їх формальних і неформальних співвідношень.

Важливий момент політичної комунікації – смисловий аспект взаємодії суб’єктів політичної сфери за допомогою обміну інформацією в ході боротьби за владні повноваження або їх реалізацію.

Шляхом комунікації передаються такі типи політичних повідомлень:

 • спонукальні – наказ, переконання;
 • власне інформативні – реальні чи вигадані відомості;
 • фактичні – відомості, які пов’язані з встановленням і підтриманням контакту між суб’єктами політичної сфери.

Структура політичної комунікації виділяє: змістовний і ідеальний елемент; формальний і матеріальний – канали, засоби.

Політична комунікація передбачає комунікатора, повідомлення, канал або засіб передачі інформації, її одержувача.

Види політичної комунікації

Засоби політичної комунікації – певні організації і інститути, які функціонують в рамках соціальної і політичної систем, за допомогою яких реалізується процес обміну інформацією.

Політологічна література переважно зазначає види політичної комунікації, які засновані на застосуванні різних засобів і способів:

 • Комунікаційний процес за допомогою друкованих (преса, плакати і т. П.) І електронних засобів (радіо, телебачення і т. П.) Масової інформації.
 • Комунікація через політичні партії, групи інтересів.
 • Електоральна комунікація.
 • Комунікація через неформальні канали при використанні особистісних зв’язків.

Функції політичної комунікації

Політична комунікація реалізує ряд наступних функцій:

 • інформаційну – поширення необхідних знань про елементи системи політики та їх функціонуванні;
 • регулятивну – вироблення найкращого механізму взаємодії, як елементів політичної системи, громадянського суспільства;
 • політичної соціалізації – допомагає становленню найважливіших норм діяльності в сфері політики і політичної поведінки;
 • маніпуляторські форми комунікації-зорієнтовані на явний вплив на людей з метою агітації або меркантильної метою.

Політичні комунікації виступають як специфічний вид відносин в сфері політики, шляхом якого домінуючі актори в політиці керують виробництвом і розповсюдженням суспільно-політичної ідеї теперішнього часу. Основною метою політичної комунікації є формування громадської думки і масового усвідомлення, які впливають на хід різних політичних процесів – змін в сфері влади держави. Думка громадськості представлено сукупністю оціночних суджень, які виникають з конкретних питань. Саме воно безпосередньо впливає на конкретні рішення в області політики. Масова свідомість представляється поняттям, яке більше відноситься до психології.

Форми політичної комунікації

До основних форм політичної комунікації віднесені:

 • міжособистісна неформальна політична комунікація;
 • усна та письмова агітація і пропаганда, здійснювана через суспільно-політичні інститути та організації;
 • друковані та електронні засоби масової інформації, Інтернет-ЗМІ.

Слід зазначити, що політичної комунікацією проводиться особливий складний процес взаємовідносин суспільства і влади. Її ефективність визначена рівнями розвитку громадянського суспільства, тобто суспільства, де влада безпосередньо залежить від громадян, існує для них, але не навпаки. Поширення політичної інформації між різноманітними елементами системи політики відбувається тим ефективніше, чим більш високий рівень демократизму в конкретному суспільстві. Форма поширення політичної інформації – один з головних критеріїв визначення типу режиму політики авторитарним або демократичним.

Посилання на основну публікацію