1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Політологія
  3. Типологія Е. Хейвуд

Типологія Е. Хейвуд

Всі перераховані типології політичних систем побудовані у другій половині ХХ ст. За останні років двадцять в цій області нічого радикально нового не з’явилося. Однак потреба в цьому існує, оскільки запропоновані схеми не в змозі охопити все розмаїття формуються політичних систем, багато з яких на рубежі XIX-XX ст. почувалися дуже серйозні трансформації. У цьому плані цікава ще одна спроба побудувати типологію політичних систем, розпочата англійським дослідником Ендрю Хейвудом, автором популярного підручника політології [113].
Вихідний задум його класифікації політичних систем полягає в спробі врахувати три істотні для них характеристики: економічну, власне політичну і культурну. Причому для розрізнення політичних систем важливі не стільки самі ці параметри, скільки характер їх взаємодії один з одним. Адже політичні та економічні інститути можуть функціонувати абсолютно по-різному в залежності від культурного середовища. Наприклад, багатопартійність, виборність, ринкова економіка в культурі західних суспільств разюче відрізняються від начебто тих же самих інститутів в культурному середовищі азійських чи африканських держав.
Відштовхуючись від такої вихідної посилки, Е. Хейвуд виділяє в сучасному світі п’ять основних типів політичних систем [114]:
(1) західні поліархії;
(2) нових демократії;
(3) східноазійські режими;
(4) ісламські режими;
(5) військові режими.
Обмовимося, що Хейвуд використовує поняття «політична система» і «політичний режим» як синоніми, що не прийнято в нашій вітчизняній традиції. Але за змістом ясно, що він говорить саме про «системах» в нашому розумінні.

ПОДІЛИТИСЯ: