Типологія Дж. Херманна

Інша вельми поширена типологія лідерів – схема, запропонована американським політологом М. Дж. Херманн. Вона виділяє чотири образних типу політичних лідерів на основі комплексу факторів:

(1) характеру лідера;

(2) властивостей його прихильників;

(3) способів взаємозв’язку лідера і його послідовників;

(4) конкретної ситуації, в якій здійснюється лідерство.

Перший збірний образ лідера – прапороносець. Його відрізняє

власне бачення дійсності, наявність образу бажаного майбутнього і знання засобів його досягнення. Його прихильники не роблять на нього серйозного впливу. До цього типу можна віднести В. Леніна.

Другий образ – служитель. Він досягає визнання через вираження інтересів своїх прихильників. У своїй діяльності лідер-служитель керується тим, що від нього очікують і чого потребують його прихильники. Прикладом такого типу лідера може бути Л. Брежнєв, виражав інтереси радянської бюрократії.

Третій образ – торговець. Він ніби продає виборцям свої ідеї, програму, плани в обмін на їхню підтримку. Істотна риса такого лідера полягає в здатності переконувати. Саме завдяки цій здатності лідер-торговець залучає прихильників в втілення своїх планів. Прикладом подібного типу лідера можна вважати Р. Рейгана (США).

Четвертий образ – пожежник. Його відрізняє швидка реакція на насущні вимоги моменту, сформульовані його прихильниками. Він здатний ефективно діяти в екстремальних умовах, швидко приймати рішення, адекватно реагувати на ситуацію.

Виділення цих збірних образів достатньою мірою умовно, оскільки в чистому вигляді такі типи зустрічаються рідко. Найчастіше лідер на різних етапах своєї політичної кар’єри поєднує ті чи інші властивості кожного з перерахованих ідеальних типів.

Посилання на основну публікацію