Технології конституційних переворотів

Коли говорять про право як універсальному досягненні епохи глобалізації, усвідомлюють нестабільність цього досягнення і можливість його втрати, констатуючи, з одного боку, прийняття права як найважливішого джерела легітимності влади (що випливає з самого принципу демократії), а з іншого – постійне відставання права від швидко мінливої ​​дійсності, зростаючі труднощі його ефективної реалізації. Конфлікт права і реальності робить надзвичайно привабливим (а часто і більш ефективним) для динамічних соціальних сил звернення до таких форм політичних дій, які є по суті неправовими (іноді антиправовими), але в той же час мають всі зовнішні атрибути юридичної легітимності, балансують на межі конституційності, свідомо маніпулюють правовими нормами або імітують їх.
Сучасний політик, який відчуває «голод по владі», виявляється перед дилемою: з одного боку, прагнення до нових горизонтів неминуче приводить його до напружених відносин з чинним позитивним правом (консервативним за визначенням), і він намагається мінімізувати або переглянути його; з іншого боку, він не може, подібно князю Макіавеллі, спиратися виключно на принципи доцільності мистецтва політичної інтриги, ігноруючи право як самостійний інструмент впливу, – навпаки, його успіх у боротьбі за владу визначається здатністю довести суспільству юридичну правомірність (законність) свого перебування при владі (особливо в сумнівних випадках її досягнення).
В умовах політичних переворотів сучасності переможцем виявляється в кінцевому рахунку не той, хто має великі політичні ресурси, а той, хто доведе, що його дії «конституційним» дій його супротивників. Чи означає це, що публічні конституційні дебати в сучасному суспільстві є лише витончена форма політичної пропаганди?
Ми вважаємо можливим виділити особливий новий тип технологій, застосовуваних у боротьбі за владу, які не можуть бути однозначно віднесені до традиційних політичних або юридичним, але являють собою їх з’єднання, свого роду політичне конструювання юридичного оформлення. При очевидній актуальності проблеми вона не ставала предметом спеціального дослідження ні в юридичній, ні в політичній науці. Виправити це упущення – завдання даної статті.

Посилання на основну публікацію