Тенденції розвитку сучасної політичної науки

На рубежі XX-XXI ст. у розвитку політології спостерігаються дві взаємопов’язаних тенденції:

(1) спеціалізація, триваюче відділення від інших наук;

(2) посилення міждисциплінарних зв’язків, які дозволяють більш глибоко дослідити складну соціальну дійсність.

Остання тенденція виявляється в тому, що політологія продовжує запозичувати методи історії, соціології, антропології, психології, екології. Ця обставина якраз і є однією з причин існування проблеми обмеження предмета політології, її самостійності.

Посилання на основну публікацію