Сутність виборів і їх функції

У сучасній демократії реалізація принципу народовладдя здійснюється, насамперед, через інститут виборів, що пояснює включення цього інституту в число її істотних ознак. Даний факт не означає, що вибори є єдиною процедурою формування інститутів політичної влади, оскільки можливе використання також і процедури призначення посадових осіб. Однак відсутність інституту виборів або їх декоративний характер не дозволяють вважати політичну систему демократичної.

Отже, вибори – це спосіб формування системи представницької влади, здійснюваний за допомогою голосування.

Місце і роль інституту виборів визначаються тими функціями, які він виконує в політичній системі суспільства. До їх числа відносяться наступні функції.

Посилання на основну публікацію