Сутність і структура політичної свідомості

Політична свідомість – це особлива форма суспільної свідомості, в якій відтворюється в ідеальному плані політична реальність (політичні відносини, інститути, діяльність), а також здійснюються її тлумачення і оцінка.

Політична свідомість включає в себе теорії, ідеї, почуття, уявлення, цінності, очікування, настрої і т.д., що складаються у різних соціальних груп та індивідів на основі їх включення в систему політичних відносин та участі у процесах здійснення політичної влади.

Структура політичної свідомості досить складна. Вона має безліч найрізноманітніших вимірів. І щоб у них не заплутатися, виділяючи структурні елементи політичної свідомості, необхідно кожен раз ясно уявляти собі, за яким основи проводиться це виділення. А підстав таких чимало.

Для початку зазначимо, що політична свідомість – це форма суспільної свідомості, отже, воно виникає і формується як свідомість групове, корпоративне. А так як соціальних груп у суспільстві багато, то цілком правомірно виділення особливостей політичної свідомості залежно від його носія, суб’єкта, тобто будь-якої соціальної спільності. В якості таких суб’єктів політичної свідомості можуть виступати класи, стани, нації, вікові групи (молодіжне політична свідомість, наприклад), територіальні і т.д. Той же критерій (носій свідомості) лежить і в основі розрізнення масової політичної свідомості й елітарного.

Посилання на основну публікацію