Сутність і форми демократії. Загальні ознаки демократії

Наведений аналіз основних моделей демократії показує, що і сьогодні є істотні розбіжності в розумінні її змісту та сутності. Однак він дає також можливість виділити найбільш загальні ознаки сучасного розуміння демократії і на цій основі спробувати сформулювати якусь збалансовану позицію суті демократії.

Сьогодні в політології до таких найбільш важливим ознаками і принципам демократії відносять такі:

(1) суверенітет народу – народ визнається головним і основним джерелом влади, він періодично вибирає і змінює своїх представників влади;

(2) загальне, рівне виборче право і таємне голосування – демократичні вибори передбачають змагальність різних кандидатів і альтернативність вибору. Зміст політичної рівності укладений в принципі «один кандидат – один голос»;

(3) періодична виборність основних органів влади – забезпечує легітимний механізм спадкоємності влади. Влада вибирається на певний і обмежений термін;

(4) гарантія основних прав і свобод людини – характеризують принципи відносин між державою та громадянами;

(5) цивільні права – ними люди користуються як приватні особи, і вони захищають людину від свавілля влади. Це такі права, як право на приватне життя, рівність усіх перед законом, право на свободу віросповідання та інші;

(6) політичні права – право обирати і бути обранцем в органи влади, свобода голосування, право на проведення демонстрацій, на створення політичних і суспільних організацій та інші. Політичні права дають можливість громадянину брати участь у процесі управління і впливати на прийняття рішень органами влади;

(7) соціальні та економічні права – реалізація цих прав є необхідною умовою забезпечення політичної рівності; вона покликана знівелювати соціально-економічна нерівність і тим самим підвищити активність пересічних громадян у політичному процесі;

(8) політичний плюралізм – передбачає конкуренцію політичних партій, що виражають різні групи інтересів. Ознаками політичного плюралізму є: багато- партійна політична система, рівноправність партій, визнання прав політичної опозиції, прав меншості висувати альтернативні програми;

(9) поділ влади – законодавча, виконавча і судова влади врівноважують один одного, створюють систему стримувань і противаг. Тим самим створюється можливість уникнути зловживання будь-якої гілкою влади;

(10) політична культура – для реальної демократії необхідний певний рівень розвитку політичної культури громадян, від якої багато в чому залежить характер влади і механізм її функціонування.

Такі основні ознаки і разом з тим критерії демократії, виражають її сутність.

Сутність демократичного політичного режиму полягає у здійсненні доведеного принципу: можливість громадянами реалізувати свою політичну волю і відповідальність влади за створення умов, за яких вони можуть реалізувати цю можливість.

Для того щоб більш наочно уявити сутність і специфіку демократичного політичного режиму, наведемо всі істотні його риси у зведеній таблиці, витягнутої з відомої загальної схеми Лінца і Степана, що дозволяє порівняти демократію за основними параметрами з тоталітарним і авторитарним політичними режимами.

Посилання на основну публікацію