Суспільно-психологічний рівень політичної свідомості

Вивчення політичної психології має істотне значення для світу політики. Адже конкретні мотиви політичної поведінки виникають саме на психологічному рівні свідомості. Предметом спеціальної наукової дисципліни, присвяченій його вивченню, вважаються (1) масовидність явища психіки як надіндивідуальних феномен свідомості, (2) типологічні риси психології особистості, що визначаються її включенням у різні соціальні групи.

Сфера політичної психології включає в себе такі явища, як:

(1) соціально-політичні підстави психологічної активності (потреби, інтереси, мотиви, прагнення);

(2) психологічні механізми взаємодії з політичним середовищем (установки, стереотипи, забобони);

(3) психологічні стани людей, зумовлені політичними реаліями (настрою, очікування, почуття, емоції);

(4) стійкі політико-психологічні форми і продукти діяльності (традиції, навички, звички);

(5) психологічні процеси політичної комунікації (навіювання, наслідування, переконання, чутки) та ін.

Всі ці психологічні феномени мають особливості прояву на особистісному, груповому та загальсоціальному рівнях. Не маючи можливості відтворити все це різноманіття, охарактеризуємо коротко деякі елементи політичної психології особистості і соціальних груп.

Посилання на основну публікацію