Становлення політики

Термін «політика» в науковий обіг ввів грецький вчений Аристотель, який жив у IV ст. до н.е. Вивчивши досвід 158 грецьких держав-полісів, найбільшими з яких були Афіни і Спарта, він в одному зі своїх головних творів – «Політика» – визначив політику як «мистецтво керування державою».

Але зародження політики як особливої ​​сфери соціального життя відбулося задовго до того, як греки стали користуватися цим терміном, але набагато пізніше виникнення економічних, соціальних відносин, а також моралі. Первісне суспільство обходилося без держави і політичної сфери: тут фактично в управлінні брали участь всі дорослі члени роду на основі сформованих традицій і звичаїв.

Посилання на основну публікацію