Соціальне значення виборів

Соціальна цінність виборів в тому і полягає, що вони за своїм внутрішнім змістом є одним з істотних моментів морального і політичного самоствердження громадян та усвідомлення себе як такі. Це одночасно і спосіб політичної самоорганізації громадянського суспільства, що забезпечує його автономію, і юридично визнана за громадянами та їх політичними об’єднаннями можливість бути суб’єктами державної влади і управління.

Зрозуміло, формально-юридична можливість бути суб’єктом виборчого політичного права не означає наявність дійсної здатності ним бути. Але для цього й існують вибори як соціальний процес і інститут, політико-правова цінність і механізм виховання громадянського політичної свідомості, щоб виробити навички дійсного та повноцінного, публічного, а не уявного і ілюзорного участі громадян та їх об’єднань у формуванні та здійсненні державної влади, відповідальної перед громадянами і контрольованою громадянами.

Сучасне поняття виборної демократії і законодавства як системи державно-правових інститутів, заснованих на політичному волевиявленні громадян і регулюючих їх участь у виборчому процесі, відрізняється від уявлень, вироблених в минулому.

Виборче право і виборчий процес виявляють і фіксують політологічні та соціологічні характеристики влади, її соціополітичну динаміку і структуру взаємовідносин між особистістю і державою і, ширше, культурно-історичний тип відносин владарювання і панування, що встановився в суспільстві на тій чи іншій стадії його розвитку. Через виборче право і його систему проглядається не декларована, а реальна політична структура, її інститути, норми, цінності і правосвідомість суспільства і держави.

Виборче право є базовою юридичною структурою, всередині і в рамках якої через виборчі правила і процедури, стандарти та обмеження здійснюються становлення, формування та перетворення демократичної державності, її конституювання як публічно-правової форми організації народовладдя Саме виборче право визначає два найважливіших ознаки політичної демократії – загальнонародний характер політичної влади та її змінюваність (ротацію) – тільки за підсумками періодично проведених виборів. Основне призначення виборчих технологій в будь-якій їх модифікації – зібрати окремі частинки народного суверенітету, носіями якого є кожен громадянин окремо, і в концентрованому вигляді делегувати його законно обраним представникам вже як політичної публічно-правовий корпорації.

Норми виборчого права регулюють відносини, пов’язані з використанням найважливіших політичних ресурсів – часу перебування при владі і методів її переміщення в неоднорідному соціальному просторі.

Посилання на основну публікацію