Соціальна роль держави

Функції держави характеризують його соціальну роль. Вона начебто очевидна і цілком органічна для сучасного суспільства. Однак і в науковій думці, і в політичній практиці вже кілька століть не може знайти однозначного рішення проблема – наскільки великою та об’ємною повинна бути роль держави в суспільному житті. Які функції може виконати тільки воно, а які краще залишити в руках приватних осіб? Як далеко можуть заходити повноваження держави в питаннях регулювання економіки, науки, культури та приватного життя громадян? Концептуальних відповідей на такого роду питання теорією запропоновано декілька. За характером пропонованого взаємодії суспільства і держави їх можна позначити таким чином:

(1) мінімальна держава;

(2) соціальна держава;

(3) колективістська (тоталітарне) держава;

(4) держава розвитку.

Всі вони так чи інакше були випробувані на практиці і виявили як переваги, так і недоліки.

Посилання на основну публікацію