Синтетична теорія лідерства

Спробою подолати обмеженість розглянутих підходів і представити компромісний варіант вирішення проблеми можна вважати синтетичну теорію лідерства. Відповідно до цієї теорії уявлення про політичне лідерство як цілісне явище має будуватися на основі аналізу всієї сукупності факторів, що впливають на його характер і зміст, в тому числі:

(1) вивчення особистості лідера, його походження, процесу соціалізації і способу висування;

(2) аналізу оточення лідера, його послідовників і опонентів;

(3) розгляду відносин між лідером і прихильниками;

(4) аналізу результатів взаємодії лідера й його прихильників в конкретних ситуаціях.

Всі розглянуті теорії, що досліджують природу політичного лідерства, мають право на існування, оскільки відображають ті чи інші аспекти цього феномена, а у висуванні конкретного політичного лідера визначальну роль може зіграти той чи інший фактор.

Посилання на основну публікацію