Шляхи демократизації політичних режимів

Сьогодні одним із чинників формування міжнародної ситуації є вплив розпаду політичних режимів у Радянському Союзі та Східній Європі, тому проблеми переходу від одного типу режиму до іншого все помітніше висуваються в центр уваги політології, особливо перехід від авторитаризму і тоталітаризму до демократії. Процес політичного переходу як руху до демократичних форм правління передбачає вивчення низки його основних параметрів.

1. Причини зміни політичного режиму. Це і економічні кризи, та соціокультурні протиріччя, і розбіжності у вищих ешелонах влади, і ослаблення ідеологічної легітимізації режиму. Ці фактори роблять на режим сильний вплив, результатом якого є або добровільна зміна політичного режиму, або його насильницьке усунення.

2. Початковий і завершальний етапи. Найчастіше безпосереднім свідченням початку є активні виступи опозиційних угруповань і зміни в рядах вищих ешелонів влади. Режим входить в перехідний стан, визнаючи права політичної опозиції; одночасно з цим відбувається інституалізація демократичних інститутів. Процес переходу може вважатися завершеним після того, коли демократичні інститути міцно вкорінюються в суспільстві, а норми демократичного правління та демократичного узгодження інтересів визнаються абсолютною більшістю політичних діячів 3. Процес демократичного переходу. Сам процес демократичного переходу являє собою складне комплексне багатобічне явище. Виділяють різні стадії переходу: лібералізація вивільнення енергії політичної опозиції конституювання діалогу і протистояння між політичною опозицією і режимом; демократизація та консолідація.

Лібералізація режиму є важливою, невід’ємною характеристикою демократичного переходу. Її закінчення знаменується або падінням авторитарної влади, або її відновленням і наступними репресіями.

Лібералізація здійснюється залежно від того, на чому ґрунтувалося колишнє авторитарне рівновага – на брехні, страху чи економічному процвітанні.

Демократизація передбачає процес напрямки масової політичної енергії в певне русло. Принципова відмінність демократизації від лібералізації виражається в тому, до якої міри масовим соціальним верствам відкривається доступ для легального участі в політичній діяльності Тому інституалізацію політичних режимів: формування конкурентного партійної системи прийняття конституції, вирішення питання про виборчі права громадян, про державний устрій, поділ влади – слід розглядати в контексті того, якою мірою всі ці заходи сприяють масовому політичної участі.

Процес демократичного переходу досягає стадії консолідації з встановленням основних демократичних інститутів, проведенням вільних виборів і визначенням дієздатності уряду громадською думкою.

Посилання на основну публікацію