Що таке політика, її особливості і способи владарювання

Політичну владу визначає комплексність всіх механізмів і способів впливу політичного суб’єкта (держави) на поведінку політичних об’єктів (соціальних груп, спільнот та індивідів). Політична влада – це реалізована державою здатність координувати, управляти і підпорядковувати інтереси членів суспільства безумовної політичної волі.

Особливості:

використання сили, як легальний метод впливу; верховенство над усіма іншими видами влади і обов’язковість виконання рішень іншими видами влади і суспільством;

суверенітет – виняткове право встановлення єдиного правопорядку, незалежно від інших внутрішніх і зовнішніх сил; легітимність – обґрунтована правомірність прийнятих рішень;

публічність і безособовість – право звернення до всіх громадян держави від імені суспільства за допомогою права; наявність різноманітних ресурсів впливу (інформаційні, економічні, примусові).

Способи владарювання:

 • мотивація об’єкта (об’єктів) до певної дії, необхідного і угодному влади;
 • перешкоджання всім видам поведінки об’єктів, які небажані для влади;
 • Політика – це діяльність в галузі суспільних відносин з метою здійснення спільних інтересів, основною з яких – влада.

Політична еліта

Це щодо нечисленна група, в руках якої сконцентрований великий обсяг влади, здатний забезпечити вплив, втілення необхідних політичних задумів, інтеграцію і підпорядкування, відображення інтересів всіх верств суспільства в певних політичних установках.

Характерні риси еліти:

 • нечисленна, самостійна і впливова соціальна група;
 • володіє високим статусом в суспільстві;
 • в її руках сконцентрований значний обсяг влади (державної та інформаційної);
 • бере пряму участь в здійсненні влади;
 • представники політичної еліти мають високі організаторські здібності і іншими талантами (ораторським, наприклад).

Функції:

 • моніторинг основних інтересів різних соціальних груп і їх субординація;
 • відображення інтересів соціальних груп в політичних установках;
 • формування політичної ідеології на законодавчому рівні;
 • реалізація політичних ідей за допомогою різних механізмів.

Політична партія

Група однодумців, організована з метою вираження інтересів певного соціального шару (шарів), яка прагне отримати державну владу або брати активну участь в її здійсненні, називається політичною партією (політичною силою).

Партія – основна ланка, що зв’язує державу і громадян, яке діє на всіх етапах політичного процесу.

Засоби масової інформації (ЗМІ)

Це сукупність всіх джерел і каналів передачі інформації, що включає в себе друковані видання, радіо, телебачення, Інтернет, кінематограф, здатних впливати на почуття аудиторії, коригувати соціальні установки і ціннісні орієнтири.

Оперативність і універсальність подачі інформації, її образність певним способом впливає на поведінку мас.

Основні функції ЗМІ:

 • комунікативна;
 • організаторська;
 • культурно-освітня;
 • ідеологічна;
 • рекламна;
 • рекреативная;
 • контролююча.

Виборча система

Один з найважливіших політичних інститутів, що формує виборні органи влади.

Компоненти виборчої системи:

Виборче право:

об’єктивне – норми, що регулюють виборчий процес;

суб’єктивне:

 • активне – право вибирати;
 • пасивне – право бути обраним.

Виборчий процес – комплекс заходів, що забезпечує підготовку і проведення виборів, складається з:

 • підготовчого етапу (призначають дату, ведуть облік виборчих аудиторії);
 • висування кандидатів, процедури їх реєстрації;
 • фінансування виборів, проведення передвиборної агітації;
 • голосування і підбиття підсумків.
Посилання на основну публікацію