Роль виборів у політичному процесі

Вибори, їх види і значення

Вибори в політичному процесі – це спосіб обрання представників органів управління і державної влади за допомогою вираження політичної волі громадян згідно з чинним виборчим законодавством.

Політичні вибори є елементом створення і подальшого функціонування політичної системи держави. Об’єктом політичних виборів виступає державна влада, а суб’єктом – суспільство, представлене дієздатними громадянами. Завдяки політичним виборам формуються як центральні, так і місцеві органи державної влади, висуваються на виборні посади кандидати (від глави уряду і президента до керівників органів місцевого самоврядування).

Політичні вибори поділяються на:

 • президентський;
 • парламентський;
 • муніципальні (вибори до органів місцевого самоврядування);
 • черговий;
 • позачерговий;
 • додатковий.

Різні вибори в різних країнах мають неоднакову питому вагу і значення, що обумовлено значенням і кількістю представницьких органів. Наприклад, у Великобританії до виборним належать органи самоврядування і нижня палата парламенту, у Франції – органи місцевого управління і обидві палати парламенту, що обирається президент.

Підготовка і проведення політичних виборів пов’язані з великою кількістю політичних заходів, які характерні для передвиборчої кампанії та самих виборів. Вся сукупність цих заходів складає виборчий процес, який безпосередньо проявляється в таких заходах, як: збір підписів при самостійному висунення своєї кандидатури, збори в трудових колективах та ін.

Абсентеїзм – це ухилення громадян від участі у виборчому процесі.

Абсентеїзм є специфічним проявом політичної свободи особистості. У той же час тотальна політична активність вказує на псевдовчасть і автократичний характер існуючого політичного режиму. Абсентеїзм, на відміну від аполітичності, проявляється як усвідомлена неучасть у політичному житті, як ставлення до політичного режиму і влади. Він вказує на відчуження громадянина від влади, виступає показником втрати довіри до політичної системи, втрати інтересу до політичної діяльності.

У разі, якщо абсентеїзм переросте в масове явище, він може почати представляти значну загрозу легітимності влади, ведучи до повної політичної апатії або до екстремізму.

У ряді держав для зниження рівня аполітичного абсентеїзму введені певні заходи: голосування по пошті, за дорученням, по інтернету. Для боротьби з абсентеїзмом вводять обов’язковий вотум (юридичний обов’язок виборців брати участь у голосуванні) або для стимулювання активності виборців використовують метод заохочень.

Роль виборів у політичному процесі

Роль виборів у політичному процесі різна. Вона багато в чому залежить від типу політичного режиму і функціонуючої політичної системи держави. Наприклад, якщо вибори в демократичних державах несуть визначальне значення для стабільної роботи політичної системи, то в країнах недемократичного характеру вони не мають скільки-небудь значного впливу на політичні процеси.

Неоднозначна роль виборів і в країнах з різними партійними системами. У країнах з однопарною системою або з системою однієї домінуючої партії вони в основному не призводять до влади нові політичні сили. Незначна політична роль виборів і в державах, де частина членів представницьких органів обирається, а призначається.

Політичні вибори – одна з найбільш важливих складових механізму реалізації влади.

Вибори відіграють велику роль в активізації політичної діяльності населення, що виражається в:

 • формуванні раціонального політичного мислення;
 • політичної соціалізації населення;
 • емоційному вираженні настроїв населення;
 • доступності та ефективності способів впливу з боку населення на офіційні структури;
 • механізмі стабілізації режиму;
 • можливості для населення відчувати свою роль і значення в політичному житті країни.

Окремі політологи стверджують, що політичні вибори – це лише певний політичний ритуал, який не має реального впливу на політичні процеси, що відбуваються в державі. Ці твердження засновані на тому, що висунення на виборні посади будь-якого кандидата є головним чином прерогативою політичних партій. Тому свобода вибору виборців значно обмежується жорсткими рамками. Виборці можуть вибирати тільки з тих кандидатів, які затверджені конкуруючими політичними партіями.

Основні функції політичних виборів

Сутність політичних виборів відображена в їх функціях:

Соціально-політичні функції виборів:

 • зміна державної влади законним шляхом;
 • представлення та усвідомлення різними соціальними групами власних інтересів, включених до передвиборчих програм політичних партій та окремих кандидатів;
 • стабілізація та легітимація політичної системи, законодавчих, виконавчих, судових структур;
 • підвищення активності політичної соціалізації громадян (під час виборів потік політичної пропаганди та інформації значно розширюється, що сприяє підвищенню активності та освіченості виборців);
 • рекрутування політичної еліти (оновлюється склад як правлячої, так і опозиційної еліт, трансформується політична вага представників політичних партій і самих партій);
 • формування ефективної опозиції, основною функцією якої виступає здійснення контролю за функціями правлячої еліти.

Політичні функції виборів:

 • артикуляція, агрегація та представництво різних інтересів населення;
 • інтеграція різних думок і формування єдиної політичної влади;
 • контроль за інститутами влади;
 • розширення відносин представництва між громадянами та інститутами влади;
 • переклад політичних конфліктів на шлях інституціалізації мирного врегулювання;
 • мобілізація виборчого корпусу на вирішення актуальних політичних завдань та ін.
Посилання на основну публікацію