Рівні та агенти політичної соціалізації

Найширший – міжнародний рівень, що охоплює міжнародні співтовариства й організації. Тут на особистість впливають прийняті в міжнародному співтоваристві цінності, норми і фактори: недопущення розповсюдження ядерної зброї, загрози міжнародних конфліктів, запобігання глобальних катастроф, міжнародних фінансових криз і т.д.

Соціальний рівень політичної соціалізації охоплює суспільство в цілому і великі соціальні групи: класи, професії, національно-етнічні спільності та ін. На цьому рівні на особистість впливають такі фактори, як держава, уряд, політичні партії, соціально-економічні кризи, безробіття, рівень злочинності в країні та ін.

Найнижчий – особистісний рівень політичної соціалізації, на якому особистість відчуває вплив з боку людей, що складають безпосередній коло її спілкування і роблять прямий вплив на її політичну психологію, цінності та установки. Серед механізмів політичної соціалізації тут можна виділити наслідування, навіювання, зараження, які допомагають людині адаптуватися до політичних умов і сформувати політичну ідентифікацію.

Найважливішу роль у розвитку особистості відіграють агенти, або фактори, політичної соціалізації. Вони можуть бути різних видів, якості і широти впливу на особистість.

До безпосередніх агентам політичної соціалізації належать політичні інститути та організації (держава, політичні партії, рухи), політичні еліти і лідери, групи інтересів. Вся сукупність цих факторів утворює систему, яка за допомогою політичних механізмів прагне контролювати і направляти політичну поведінку особистості.

Агенти політичної соціалізації виступають також способами і засобами вираження політичної активності особистості, її політичного самоствердження. На різних етапах розвитку особистості і в різних країнах на перший план висуваються різні агенти в залежності від конкретних обставин політичного життя, особливостей політичного ладу суспільства і т.д.

До числа агентів політичної соціалізації відносяться не тільки власне політичні, але і неполітичні фактори: сім’я, групи однолітків, церква, система освіти, професійні та жіночі організації, культурні та спортивні об’єднання і т.д. Відомо, наприклад, яку велику роль можуть зіграти групи популярних артистів або спортсменів при агітації за чи проти того чи іншого політичного лідера на виборах.

До агентів політичної соціалізації особистості відносяться і ЗМІ, які надають на формування особистості найсильніший вплив. Не випадково їх називають четвертою владою. Тому в суспільстві йде постійна боротьба за володіння ЗМІ та можливість їх використовувати в цілях політичної соціалізації.

Важливу роль у політичної соціалізації особистості відіграють і такі неполітичні фактори, як соціально-економічні умови і спосіб життя людини, національні традиції і навіть окремі важливі для життя індивіда суспільні фактори. Йдеться, зокрема, йде про такі події, як невиплата заробітної плати, безробіття, обман населення з боку держави чи окремих політичних лідерів і т.д. У певних суспільних ситуаціях неполітичні фактори можуть чинити на політичну соціалізацію особистості більш істотний вплив, ніж власне політичні агенти. Особливо це стосується сучасного відкритого і взаємопов’язаного суспільства, де всі політичні і неполітичні фактори тісно переплетені.

Політична соціалізація має історичний характер. Конкретно-історичний зміст суспільного життя змушує кожне нове покоління по-своєму адаптуватися до політичної ситуації і реагувати на неї. У стабільному суспільстві цей процес досить плавний і безболісний, а в суспільстві, де відбувається різка зміна політичних норм і цінностей, політичних відносин і форм політичної діяльності, часто виникає криза системи політичної соціалізації, політична аномія, відчуження особистості від політики. Ця криза проявляється, насамперед, в тому, що втрачаються або не сприймаються старі політичні ідеали та / або руйнуються старі механізми їх трансляції, що особливо наочно виявляється при зміні одного типу суспільства іншим.

Посилання на основну публікацію