Ресурси влади та засоби влади

Джерела влади різноманітні, як і засоби впливу на об’єкти влади для виконання поставлених завдань.

Ресурсами влади називають потенційні кошти, які можуть використовуватися, але ще не використовуються або використовуються недостатньо масштабно. У широкому розумінні ресурси влади – це все те, що індивід або група можуть використовувати для впливу на інших. Головними засобами здійснення влади є політика, адміністративні акти, правові норми.

Домінуючою владою в сучасному суспільстві є державна. Будучи основним об’єктом у політичній боротьбі, вона домагається своїх цілей різними засобами – ідеологічним впливом, економічним стимулюванням та іншими непрямими способами. Монополія на примус за допомогою державного апарату належить державній владі. В основі системи влади – відносини субординації, т. Е. Багаторівневого підпорядкування ієрархії. Засоби здійснення влади розрізняються у центральних і регіональних органів, у державних і недержавних структур.

У класифікації ресурсів влади використовується також принцип, заснований на людському факторі, який спрямований на пошук мотивів поведінки об’єкта і суб’єкта влади. Виділяють типи владарювання на основі страху, переконання, інтересу. Кожен тип ресурсів влади має свої особливості реалізації та межа ефективності.

У суспільствах з економікою, що розвивається і сильним індивідуалізмом чітко простежується змагання двох основних типів ресурсів влади: матеріального інтересу і його символу – грошей, з одного боку, і примусу і страху – з іншого. Використання заохочення більш поширене в умовах, де немає класових протиріч і основою суспільства є середній клас. Примус найбільш поширене в країнах зі слабо розвиненими демократичними традиціями й інститутами.

Більш ретельний аналіз феномена влади потребує дослідження її механізмів. Щоб зрозуміти сутність влади, треба розкрити особливості її функціонування на кожному з вимірів політичної влади, так як в рамках кожного соціального інституту реалізується свій спосіб владарювання.

Посилання на основну публікацію