Рахункова палата (Суд аудиторів) ЄС

Рахункова палата утворена для аудиторської перевірки бюджету ЄС та його установ. Рахункова палата була створена в 1975 р, замінивши дотеперішніх Аудитора ЄОВС і Рада аудиторів Співтовариств, але до інститутів Співтовариства Рахункова палата була віднесена тільки з прийняттям Маастрихтського договору. Вона діє, перш за все, на підставі ст. ст. 285-287 Договору про функціонування ЄС.

Рахункова палата складається з представників держав-членів (по одному від кожної держави-члена) і формується з осіб, що належать або раніше належали в своїй державі до інститутів зовнішнього контролю або володіють особливою кваліфікацією і знаннями для зайняття цієї посади. Незалежність членів рахункової палати не повинна викликати сумнівів. Члени Рахункової палати обираються одноголосним рішенням Ради ЄС після консультування з Європарламентом на підставі пропозицій держав – членів ЄС на термін шість років і можуть бути призначені на новий термін, що негативно може позначитися на їх незалежності. Члени Рахункової палати не можуть займатися іншою оплачуваною або неоплачуваної діяльністю, і навіть після відходу зі складу Рахункової палати повинні поводитися чесно і розсудливо при розгляді пропозицій щодо згоди на певні посади чи пільги (ст. 286 Договору про функціонування ЄС). Члени Рахункової палати обирають зі свого складу Голову Рахункової палати на три роки. Для прийняття висновків або звітів певних видів можуть утворюватися колегії. Член Рахункової палати може бути звільнений з посади доти Судом ЄС (ст. 286 Договору про функціонування ЄС).

Функція Рахункової палати складається в зовнішньому фінансовому контролі, т. Е. В перевірці правомірності і дотримання порядку щодо доходів і витрат ЄС (ст. 287 Договору про функціонування ЄС), а також в перевірці ефективності виконання бюджету. Слід пам’ятати, що внутрішній контроль над виконанням бюджету здійснює Комісія. Виробництво контролю здійснюється Рахунковою палатою різними методами. Перш за все перевіряються бухгалтерські документи, але може бути здійснений контроль за місцем знаходження органу ЄС. Контроль також проявляється в річному звіті, а також у так званих спеціальних доповідях за власною ініціативою з окремих питань або у висновках за запитами інститутів ЄС.
Можливе проведення контролю в державах – членах спільно з національними контрольними органами (ст. 287 Договору про функціонування ЄС). Річний звіт Рахункової палати складається після закінчення бюджетного року, направляється інститутам ЄС і публікується в «Офіційному віснику Європейського Союзу» разом з відповідями відповідних інститутів на зауваження Рахункової палати. Річний звіт Рахункової палати може стати підставою рекомендації Ради ЄС Європарламенту схвалити роботу Комісії по виконанню бюджету (ст. 319 Договору про функціонування ЄС).

Рахункова палата не має повноважень щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушеннях фінансової дисципліни. В цілому ЄС не має можливості здійснювати кримінальне переслідування. Порушити кримінальну справу можуть тільки національні органи, хоча звіт Рахункової палати (надсилається до Комісії або відповідній державі-учасниці) в цьому випадку може з’явитися належним приводом. У разі, якщо Рахункова палата виявляє ознаки вчинення шахрайства, корупції чи іншої подібної незаконної діяльності, вона направляє матеріали в Європейське бюро по боротьбі з шахрайством. Європарламент може запропонувати Рахунковій палаті підготувати висновок. Крім того, Рахункова палата підтримує Європарламент і Рада ЄС при контролі виконання бюджету (ст. 248 Договору про Співтовариство).

Рахункова палата має право принесення позову про нікчемність відповідно до ст. 263 Договору про функціонування ЄС в Суд ЄС з питань, що входять в її компетенцію.
Незважаючи на відсутність повноважень з примусу, Рахункова палата здійснює ефективний фінансовий контроль, який надає особливу політико-моральний вплив на органи Співтовариства за допомогою річного звіту. Так, не можна недооцінювати роль Рахункової палати в перевірці звинувачень у фінансових махінаціях Комісії під головуванням Ж. Сантера. Остання змушена була піти у відставку, а при Комісії було створено на рівні генерального директорату Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (ст. 325 Договору про функціонування ЄС), яке тісно співпрацює з Рахунковою палатою.

Посилання на основну публікацію