Принципи організації та проведення виборів

Демократія немислима без виборів, але одне лише їх наявність не здатне зробити суспільство демократичним. Справа в тому, що вибори можуть використовуватися політичною елітою при авторитарному або тоталітарному режимі для зміцнення легітимності влади. Але в цьому випадку вся процедура виборів носить скоріше ритуальний характер, ніж реальної конкуренції за владу. До того ж результати таких виборів не роблять впливу на розподіл владних повноважень. Так, хоча в СРСР і проводилися вибори до Верховної Ради – парламент країни, однак реальна влада перебувала в руках партійної еліти, на склад і політику якої ці вибори не чинили ніякого впливу.

Щоб бути «справжніми» (термін Загальної Декларації прав людини), вибори в частині їх організації та проведення повинні відповідати ряду основних принципів.

Посилання на основну публікацію