Представницька демократія

Її основні положення досліджень в рамках плюралістичної моделі демократії. Тут воля народу виражається через інститут посередників. Депутати і політичні лідери отримують мандат довіри від народу через процедуру голосування.
До переваг цієї форми демократії можна віднести компетентність і професіоналізм депутатів, які можуть залучити експертів для допомоги у вирішенні питань. Обговорення в парламенті тих чи інших проблем буває більш глибоким, ніж при прямій формі демократії, і дає можливість досягти компромісу.
Недоліки, на які вказують критики цієї форми демократії: відсторонення рядових виборців від прийняття рішень; відрив депутатів від народу, їх бюрократизація; прийняття рішень невеликою групою політиків; ослаблення демократичного контролю з боку громадян. Як відзначають політологи, сучасна демократія повинна включати збалансоване співвідношення прямої і представницької форм демократії.

Посилання на основну публікацію