Поняття політичного режиму

З соціологічної точки зору політичний режим – це особливий соціальний механізм, спосіб управління суспільством, що з’єднує, з одного боку, базові моделі формування органів влади і методи прийняття політичних рішень, з іншого – способи участі різних політичних суб’єктів, правлячої еліти, лідерів партій, груп інтересів , окремих громадян. Таким чином, політичний режим включає в себе наступні параметри:

• ступінь політичної участі громадян, їх включеність у процес прийняття державних рішень;

• характер відносини інститутів влади до основних прав і свобод людини і громадянина;

• ступінь можливого конкурентного суперництва правлячої та опозиційної угруповань у процесі формування органів державної влади;

• відповідність заходів державних адміністративних органів правовим основам, що виявляється у дотриманні конституційних норм та інших законів країни;

• наявність і статус державної ідеології і ставлення влади до опозиційних течій

• свобода слова і засобів масової інформації

• методи державного управління, частка переконання, насильницького примусу при підтримці стабільності політичної системи. Поняття політичного режиму відображає динамічний, функціональний характер політичної системи. Якісними характеристиками політичного режиму є обсяг прав і свобод людини і громадянина, методи здійснення державної влади, характер взаємовідносин між державою і суспільством, наявність або відсутність можливостей суспільства впливати на прийняті політичні рішення, способи формування політичних інститутів, методи вироблення політичних рішень. Політичний режим являє собою сукупність форм, методів і прийомів здійснення політичної влади, а також характер взаємин політичних інститутів і організацій.

У сучасній політологічній науці існують різні підходи до класифікації політичних режимів. Характер політичного режиму визначають виходячи з кількості партій, наявності реальної опозиції, рівня політичних свобод громадян та існування вільних виборів. Є типології. в основі яких лежить розподіл на «східні» і «західні» режими, а також на «західні» і «марксистські». Більш складні класифікації ґрунтуються на уявленні про організацію політичної влади як системи і сукупності класів, партій, еліт. Виходячи з даних критеріїв політичні режими поділяють на ліберальні, демократичні і тоталітарні.

Сучасна політологія виділяє два найбільш загальних типу існуючих політичних режимів: демократичні і антидемократичні. З демократичних найбільш поширеними у світі є парламентські і президентські режими Антидемократичні діляться на тоталітарні та авторитарні політичні режими.

Посилання на основну публікацію