Політологія – теорія і методологія політики

Політологія в даний час визначається як система наукових поглядів на розвиток держави, форми управління суспільством і механізми політичної влади. Політологія, як наука з’явилася недавно для розмежування марксистської і буржуазної політичної методології. У зарубіжній науковій практиці термін «політологія» застосовується нечасто. Там, в області політичних знань традиційно вживається поняття «політична наука», запропоноване в 1952 році вченим-соціологом і політологом Г. Лассуела.

Політологічні підходи

Різні погляди сучасних політологів розповсюджуватись не тільки на проблему в різних назвах, важливі розбіжності по предмету цієї сучасної науки. В цілому виділяються три підходи:

Державний. Політологія – це наука про державу. В основі підходу лежить впевненість Аристотеля і його послідовників в тому, що наука про політику вивчає тонкощі мистецтва управління державою.

Соціально-політичний. Політологія – це системне вчення про політику і політичну роботу в цілому. Виявлення та узагальнення закономірностей у розвитку політичних процесів і пов’язаних з ними відносин. Сам предмет політології в цьому випадку визначено в назві науки.

Управлінський. Політологія, як наукове знання про політичну владу і громадському управлінні.

Предметним змістом поняття є:

  • закономірності появи, функціонування та еволюції політичної влади;
  • шляхи, методи і форми оволодіння владою;
  • способи її утримання і використання в потрібних цілях.

Масовий інтерес до політики у широких верств населення зумовив появу і розвиток політології в 20-і роки XX століття. Разом із захопленням політикою наростає тенденція «політичного зневіри» в середовищі розчарованих марними спробами вплинути на існуючу систему влади. Головним завданням політології стає прагнення розвіяти безвихідь і звільнити суспільство від ідеологічних міражів.

Політологія не відразу стала окремою науковою дисципліною. Щоб стати самостійним предметом їй потрібен був довгий період еволюції від універсалізму Аристотеля і його однодумців, до сучасного розуміння соціально-політичної дійсності.

Комплексний ряд політичних наук

Сьогодні політологія є комплексною наукою що вивчає і пояснює політику держави, його інститути, процеси і технології влади. Політологія тісно пов’язана з цілим рядом політичних наук:

Політичною філософією, що розглядає природу політики як ціле, що виявляє її значимість для особистості у взаємодії з суспільством і державою.

Політичною соціологією, що вивчає взаємодію соціальної і політичної систем в процесі розподілу та функціонування державної влади.

Політичною психологією, яка вивчає політичну поведінку людей у ​​зовнішньополітичній та внутрішньополітичній державної парадигмі.

Політичною географією, що пізнає взаємозв’язку між територіально-географічним простором і політичною діяльністю.

Політичною історією, що пізнає закономірності соціально-економічної і політичної еволюції суспільства.

Політичної антропологією, що досліджує людини як «політичного тваринного».

Історією держави і права, що досліджує правові та політичні інститути держав від глибокої давнини до теперішнього часу.

Політологія і політичні науки в сукупності знімають невизначеність в об’єктивному пізнанні політичної системи держави і наслідків його імперативного управління.

Посилання на основну публікацію