Політика як соціальне явище

Політика – базове поняття політології. Часто також використовуються близькі за змістом терміни «політичне життя», «політична діяльність», «політична влада». За допомогою цих категорій описуються політичні процеси, функціонування і розвиток держав, партій, участь у політиці окремих громадян.

Категорія «політика» дозволяє виділити зі всієї суспільного життя політичну сферу і розглянути її в порівнянні з економічної, духовним життям, іншими сферами суспільства.

При такому підході стає зрозумілим, в яких саме процесах, структурах, формах безпосередньо виражається саме політична форма активності людей, а які явища мають до неї лише опосередковане відношення, складаючи власний зміст економічної, духовної та інших сфер суспільного життя.

Специфіка політичної сфери стає більш ясною при розгляді її виникнення і розвитку.

Посилання на основну публікацію