Політика і світова економіка

В останній третині XX в. політика і економіка набувають чітко виражений міжнародний характер. Це є наслідком тенденції до формування єдиної світової цивілізації, наслідком масштабних глобалізаційних процесів. В якості однієї з форм прояву даної тенденції виступило появу ряду міжнародних економічних і політичних організацій.

Так, велику роль у розвитку економічного партнерства грають сьогодні такі міжнародні організації, як ООН, Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародний валютний фонд (МВФ), ЮНЕСКО.

У Європі важливе місце в справі координації політики займає Рада з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ).

Потреба в активному впливі політики на економіку якісно зростає в переломні моменти життя суспільства: в період глибоких економічних криз, потрясінь і воєн, а також в умовах реформування економіки. Новітня історія дає нам чимало прикладів подібного роду.

Така ситуація склалася в Росії на рубежі 1980-1990 рр., Коли почався перехід до ринкової економіки і країна опинилася в найжорстокішій кризі. Його виникнення було обумовлено цілим комплексом причин, найважливішою з яких стало відсутність ефективного впливу політики на економічний розвиток суспільства.

Політика має великий вплив і на соціальну сферу суспільного життя. Наприклад, політичними засобами здійснюється вплив на формування соціально-класової структури суспільства: розвиток фермерства, індивідуальних господарств, підприємництва призведе до появи нових класових спільностей.

Посилання на основну публікацію