Політичні відносини і політична культура

Характер цих політичних відносин значною мірою визначається рівнем політичної свідомості учасників, який включає в себе як раціональний, так і емоційний компонент. Останнім часом у зв’язку зі зростанням ролі в політичному житті політичної свідомості її учасників в політології стало приділятися велика увага проблемі політичної культури.

Заслуга в розробці поняття «політична культура» як складової частини загальної політичної структури належить Габріелю Алмонду. У своїй роботі «Громадянська культура» (1963) на основі порівняльного аналізу політичної культури ряду країн він визначив це поняття як

різноманітні, але стійкі, повторювані інтелектуальні, емоційні та оціночні орієнтації щодо політичної системи, її аспектів на «вході» і «виході», уявлень про себе як політично активної особистості.

Посилання на основну публікацію