Політичні партії

Політична партія – добровільний союз людей, об’єднаних єдністю цілей і дій в ім’я інтересів певної особистості, які прагнуть до володіння політичною владою або до участі в її здійсненні в державі.

Сутність політичної партії – це вираження і захист інтересів певних соціальних груп і прошарків суспільства. Є три способи утворення політичної партії: шлях «зверху» передбачає формування партії на базі парламентської групи, політичної еліти; шлях «знизу» передбачає формування партії на основі громадських рухів або об’єднань прихильників конкретної ідеології; комбінованим є спосіб виникнення, коли з’єднуються зустрічні зусилля елітарних кіл і пересічних громадян.

На відміну від соціальних рухів і ряду інших організацій, політичні партії мають безпосереднє відношення до влади. Вони прагнуть до її завоювання або до впливу на неї. Політичні партії характеризуються ступенем внутрішньої організованості. У деяких партіях існує фіксоване членство. Внутрішнє життя партії визначається її статутом, зовнішня – конституцією країни, що називає її права та обов’язки в суспільстві. Також партію відрізняє наявність програми дій і певної ідеологічної системи орієнтації.

Основними ознаками партії є: ідеологія, система загальних цінностей і норм поведінки добровільне, організоване об’єднання людей; націленість на здійснення політичної влади; вираження і захист політичних інтересів певних соціальних груп; наявність певної програми діяльності партії; особливий соціальний статус, прагнення до надання прямого впливу на політичне життя, важлива роль у проведенні виборчих кампаній; специфічне положення в державі, в тому числі зв’язок з частинами державного механізму, участь у їх формуванні та функціонуванні; особливий правовий режим, т. е. конституційно-правове становище партії і загальнормативний регулювання її діяльності; громадська база партії.

Структура політичної партії складається з трьох рівнів:

• блок виборців, масова база партії, що забезпечує кандидатів партії підтримкою протягом виборчих кампаній. Приналежність до цієї групи заснована на прихильності, а не на фактичному членство;

• офіційна партійна організація. Лідери партії, партійна бюрократія, мозковий штаб, ідеологи партії, партійний архів, рядові члени партії. У разі успіху на виборах в складі партії виділяються «законодавці» і «члени уряду», які стають другим керівною ланкою партії;

• партія в системі правління, посадові особи в державному апараті, що одержали посади в силу приналежності до відповідної партії президент, губернатори, члени парламенту і т. Д.

Посилання на основну публікацію