Політичні концепції раціоналістичного характеру

Перші відомі політичні концепції раціоналістичного характеру виникли у складі філософсько-етичних навчань давнини. Саме від філософії та етики цими навчаннями був успадкований нормативно-ціннісний підхід до політики. У них йшлося головним чином не про те, що є в політичній реальності, а про те, що в ній повинно бути.

Китайський мислитель Конфуцій (551-479 до н.е.), давньогрецькі філософи Платон (427- 347 до н.е.) і Арістотель (384-322 до н.е.) розуміли політичне знання як науку про вище благо людини і держави .

Нормативно-ціннісний підхід орієнтував на розробку ідеалу політичного устрою і виходив з належного чи бажаного і відповідно до них будував політичні інститути і поведінку. Найважливішим політичним інститутом, який повністю підпорядковує собі окремої людини, вважалося держава.

Посилання на основну публікацію