1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Політологія
  3. Політичні інститути

Політичні інститути

Сутність політичних інститутів

Політичні інститути являють собою систему установ, які організовують і обслуговують процес здійснення політичної влади. Політичні інститути забезпечують встановлення політичної влади, її підтримку, обмін діяльністю між владою і різними іншими сферами політичного життя, передачу політичної інформації суспільству і інші важливі для суспільства функції.

Традиційно, основними політичними інститутами є держава, громадські організації (руху), а також політичні партії.

Найбільш загальні функції основних політичних інститутів

До них відносяться:

  • консолідація соціальних груп і суспільства в цілому для реалізації їхніх інтересів
  • вироблення політичних програм, які висловлюють прагнення соціальних груп, а також організація їх здійснення
  • регулювання і впорядкування дій спільнот відповідно до прийнятих політичними програмами
  • інтеграція різних соціальних груп
  • розвиток і захист системи суспільних цінностей і відносин, які відповідають інтересам суспільства
  • забезпечення оптимальної спрямованості і динамічного розвитку політичного процесу на реалізацію переваг і пріоритетів відповідних громадських сил.

Основні особливості політичних інститутів

Формуються політичні інститути в основному на основі тих чи інших неінституціоналізованих груп або спільнот. Істотною відмінністю формальних політичних інститутів від попередніх організацій можна назвати наявність оплачуваної апарату управління, що діє на постійній основі. Як суб’єкт політики, кожен політичний інститут реалізує свою активність через діяльність керівників різних рівнів, лідерів, рядових членів і т. Д. Політичні інститути взаємодіють із соціальним середовищем з метою задоволення конкретних і, в той же час, безупинно мінливих групових та індивідуальних соціально-політичних інтересів.

Безумовно, у своїй сукупності політичні інститути грають найбільш вагому роль в політичному процесі, однак, первинним політичним суб’єктом завжди є особистість, окремо взятий індивід. Варто зазначити, що у вітчизняній практиці незалежна особистість далеко не завжди визнавалася вільним і самостійним суб’єктом політики. Дуже довгий час роль суб’єктів політичних дій відводилася народним масам, політичним об’єднанням і спільнотам. Кожна окремо взята особистість могла брати участь в політичному житті в основному в якості члена офіційних структур з суворою регламентацією політичних функцій.

Насправді ж, потреби кожної людини, його цілі і ціннісні орієнтації є «мірою політики», а також рушійним початком соціально-політичної активності різних соціальних груп, а також інститутів та організацій, які висловлюють їх інтереси.

Статус суб’єкта політики не може існувати, як спочатку іманентна тому чи іншому індивіду або ж соціальної групи. Іншими словами, політичні якості вродженими не бувають. Кожен індивід – потенційний суб’єкт політики, однак, далеко не кожен таким стає реально. Для того, щоб відбулося становлення індивіда як політичного суб’єкта, йому слід знайти свого існування і сутність в політиці. Іншими словами, людині необхідно освоїти свій політичний досвід практично (усвідомивши самого себе в ролі суб’єкта політики), виробити власну позицію в політичному процесі, а також свідомо визначити своє ставлення до світу політики і ступінь своєї участі в ній.

Реалізація індивідом своєї політичної суті дуже тісно взаємопов’язана з його індивідуальними особливостями. Вона переломлюється через структуру його особистості, в якій основними компонентами можна виділити психологічну, соціальну, духовну та біологічну підструктури.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Виборчі органи