Політичні еліти

У регулюванні політичних процесів, у визначенні стратегії, цілей і пріоритетів політики важливу роль відіграє специфічний суб’єкт політики – політична еліта (фр. Elite – кращі, добірні, обрані групи або представники якоїсь частини суспільства). Вона концентрує в своїх руках владу, монополізуючи права на прийняття політичних рішень.

Об’єкт владарювання політичної еліти – пересічні громадяни суспільства, політичні групи і партії, суспільно-політичні рухи та організації. Їх готовність до підпорядкування залежить від власних якостей політичної еліти, її легітимності, а також від тих засобів впливу, які вона застосовує у конкретних політичних ситуаціях.

Перетворення еліти в самостійну політичну силу пов’язано з істотними трансформаціями політичної системи, з формуванням відповідних об’єктивних чинників її появи. Сутнісний аналіз цих факторів вперше був даний в класичних теоріях еліти.

Посилання на основну публікацію