Політичне лідерство і влада

Фундаментальною підставою політики є влада. Тому настільки важливим стає відповідь на питання, хто виступає реальним носієм владних повноважень. І хоча конституції багатьох держав закріплюють положення про те, що джерелом влади є народ, насправді все не так просто. Політична практика переконує нас у тому, що процес розподілу влади не означає рівномірної участі в ньому всіх громадян. У кожному суспільстві до влади причетний вузьке коло людей – політична еліта. А в її складі особливе місце займають окремі представники, які відрізняються явним пріоритетом у впливі на суспільство – політичні лідери. Саме ці люди протягом багатьох століть служили живим втіленням влади.

Посилання на основну публікацію