Політична влада і політичні режими

Політична влада характеризується цілим рядом ознак:

(1) легальністю використання влади;

(2) обов’язковістю рішень;

(3) публічністю;

(4) різноманіттям ресурсів і т.д.

Одна з істотних рис політичної влади – роль центру в прийнятті рішень. Використовувані способи владарювання дозволяють виділити різні типи політичних режимів.

Якщо громадяни держави цілком і повністю підпорядковані центру, зосередив у своїх руках політичну, економічну, соціальну та духовно-інформаційну владу, – це тоталітарний політичний режим.

Якщо ж, навпаки, суспільство як таке (точніше, громадянське суспільство) контролює владу у всіх її проявах, коли ці «влади» розділені в економіці, в політиці, в духовній сфері, то це демократія в її сучасному виконанні, особливий тип політичного режиму.

При цьому не можна забувати, що поняття «тоталітаризм» і «демократія» багато в чому нормативні і в «чистому вигляді» ніде не реалізовані. Більше того, навіть сама постановка питання, який лад краще, неправомірна, так як кожен політичний режим має свої переваги і недоліки.

Посилання на основну публікацію