Політична концепція Данте Аліг’єрі

Однак на противагу цій теократичною концепції в пізній період Середньовіччя став зміцнюватися новий підхід до політики. В епоху Відродження і Реформації почався процес секуляризації, тобто звільнення суспільної свідомості від безроздільного впливу релігії, що в кінцевому рахунку в політичній сфері призвело до поділу церковної і державної влади.

Глибоке обгрунтування цієї позиції представив видатний італійський мислитель Данте Аліг’єрі (1265-1331), відомий не тільки як поет, а й як політичний мислитель. У своєму трактаті «Монархія» він обгрунтовує положення, що авторитет монархії дається їй безпосередньо від Бога і не залежить від його намісника, тобто від папи римського. Він виступає як рішучий прихильник чіткого поділу функцій церковної та світської влади. Якщо Фома Аквінський вважав, що государ повинен підкорятися папі як самому Христу, то в поданні Данте монарх дорівнює татові, оскільки монарх сам є виразником волі Бога.

Посилання на основну публікацію