Передумови демократії для Росії

Видатний російський філософ і правознавець Іван Олександрович Ільїн (1882-1954) в середині ХХ сторіччя в статті «Передумови творчої демократії» висунув ряд цінних пропозицій про перспективу демократизації Росії. Він писав про те, що з урахуванням особливостей російського суспільства та його історії Росії потрібна така модель демократії, яка відповідала б цій її специфіки. Цю модель він назвав «творча демократія». Ільїн сформулював шостій передумов «творчої демократії»:

(1) народ повинен розуміти свободу, цінувати її, уміти користуватися нею і боротися за неї. Все це разом має бути позначена як мистецтво свободи;

(2) досить високий рівень освіти. Людина, що володіє правосвідомістю, є «вільний суб’єкт прав»;

(3) господарська самостійність громадянина. Тільки така людина має основу для незалежного судження у політиці, для непідкупного волевиявлення та голосування;

(4) мінімальний рівень освіти та поінформованості, поза яким всяке голосування стає своєю власною карикатурою;

(5) необхідний політичний досвід, якого в Росії позбавлені й більш освічені верстви, і менш освічені маси. Без політичного досвіду справжня демократія як політичне змагання неможлива, вона може бути тільки фальсифікована;

(6) справжня, «творча демократія» передбачає наявність в людині таких якостей, як особистий характер, відданість Батьківщині, світогляд, непідкупність, відповідальність і громадянську мужність.

На думку І.А. Ільїна, без створення цих передумов справжня демократія неможлива. І хоча робота була написана понад півстоліття тому, можна з упевненістю сказати, що основні положення її залишаються актуальними і в наші дні.

Посилання на основну публікацію