1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Політологія

Політологія

Формування загального, єдиного, внутрішнього ринку ЄС

0 коментарів
Єдиний внутрішній ринок Європейського союзу (далі ЄС) - це унікальне міждержавне простір, в якому скасована бар'єрна функція внутрішніх державних кордонів, не існує національних перешкод ринковим зв'язків, забороняються дискримінаційні обмеження на...

Ухвалення делегірованнних актів в Європейському союзі

0 коментарів
Комісія наділяється правом самостійно приймати правові акти в строго обмежених сферах (ст. 45, ст. 106 Договору про функціонування ЄС). Спочатку держави-учасники робили спробу оскаржити правомірність законодавчих повноважень Комісії на підставі...

Прийняття рішень в Раді Європейського союзу

0 коментарів
Рада ЄС наділений рядом функцій як виконавчої, так і законодавчої влади, а тому нерідко розглядається як ключовий інститут в процесі прийняття рішень на рівні ЄС. У зв'язку з цим важливо...

Спеціальна законодавча процедура Європейського Союзу

0 коментарів
Залежно від ролі інститутів ЄС в прийнятті законодавчих актів ЄС можна виділити наступні види спеціальної законодавчої процедури: - Прийняття законодавчих актів Європарламентом за участю Ради ЄС, т. Е. Після схвалення...

Звичайна законодавча процедура Європейського Союзу

0 коментарів
Звичайна законодавча процедура є основною законодавчою процедурою [59] для прийняття регламентів, директив і рішень. В рамках цієї процедури Європарламент має право абсолютного вето при прийнятті рішень спільно з Європарламентом і...

Законодавча ініціатива Європейського Союзу

0 коментарів
За загальним правилом, право законодавчої ініціативи належить Комісії (ст. 293 Договору про функціонування ЄС), з надходження пропозицій Комісії до Європарламенту та Ради ЄС починається процедура розгляду законодавчого акту (ст. 294...

Види законодавчих процедур

0 коментарів
Законодавчі процедури прийняття інститутами ЄС актів вторинного права визначаються передбаченим установчими договорами порядком нормотворчості. У літературі до вступу в силу Лісабонського договору відзначали умовний характер термінів «законодавчий процес», «законодавчі процедури»,...

Види компетенції Європейського союзу

0 коментарів
З метою більш чіткого розмежування компетенції та відповідальності між європейським (союзним) і національним (внутрішньодержавним) рівнями публічної влади Лісабонський договір 2007 р зразком багатьох федеративних держав включив до установчих документів ЄС...

Загальна характеристика компетенції Європейського союзу

0 коментарів
Компетенція - загальноправова категорія, що позначає сукупність предметів ведення (предметна компетенція) і повноважень (прав і обов'язків) посадової особи, органу або організації в цілому. Компетенція ЄС має державно-подібний характер в тому...

Правові підстави для реалізації повноважень Європейського союзу

0 коментарів
В результаті реформи установчих документів, проведеної Лісабонським договором 2007 р основоположним принципом устрою ЄС є принцип єдиної правосуб'єктності (ст. 47 Договору про ЄС). В силу цього принципу при виданні правових...