1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Політологія

Політологія

Надання притулку та імміграційна політика ЄС

0 коментарів
Співпраця в питаннях надання притулку передбачається ст. 78 Договору про функціонування ЄС. Його метою є створення загальної європейської системи надання притулку, в рамках якої на всій території ЄС повинен існувати...

Свобода пересування, візова політика і прикордонний контроль ЄС

0 коментарів
Положення, що регулюють забезпечення свободи пересування та пов'язані з цим заходи щодо контролю на кордонах, надання притулку та імміграції закріплені в Главі 2 Розділу V Договору про функціонування ЄС «Політика...

Предмет правового регулювання Простору свободи, безпеки і правосуддя ЄС

0 коментарів
Безпосередньо предмет правового регулювання ПСБП являє собою сукупність сфер співробітництва ЄС і держав-членів, які покликані полегшити вільне пересування осіб, при цьому забезпечуючи безпеку. У ч. 2 ст. 3 ДЕС закріплено...

Контроль за прийняттям та виконанням рішень

0 коментарів
Контроль за прийняттям та виконанням рішень в сфері ПСБП в Європейському Союзі здійснюють кілька органів. Перш за все, Комісія регулярно повинна переглядати стан імплементації прийнятих рішень, виявляти потребу в прийнятті...

Механізм прийняття рішень в ЄС

0 коментарів
Механізм прийняття рішень в сфері ПСБП ґрунтується на положеннях Розділу V ДФЕС. Головні чинники, від яких залежить визначення механізму прийняття рішень в правовій системі ЄС, включають: 1) право ініціативи; 2)...

Органи правового регулювання та співробітництва в ЄС

0 коментарів
Правове регулювання в рамках ПСБП здійснюється в рамках діяльності головних органів ЄС і спеціальних установ. Згідно ст. 68 ДФЕС Європейська рада визначає стратегічні напрямки законотворчого і оперативного планування в рамках...

Характеристика правового регулювання ЄС

0 коментарів
Правова система Європейського Союзу включає в себе напрямки співпраці або галузі права ЄС, які розрізняються за предметом правового регулювання. Предмет правового регулювання ПСБП багато в чому збігається з міжурядовим співробітництвом...

Механізм правового регулювання Простору свободи, безпеки і правосуддя ЄС

0 коментарів
Механізм функціонування ПСБП - це комплекс інструментів і процедур, що визначають прийняття правових норм ЄС у сфері ПСБП і їх реалізацію. Для аналізу механізму слід розглядати в сукупності і взаємодії...

Формування Простору свободи, безпеки і правосуддя ЄС

0 коментарів
Свобода пересування з самого початку була однією з цілей європейської інтеграції і отримала своє закріплення в Римському договорі 1957 року у якості свободи пересування працівників. Економічна складова європейської інтеграції вимагала...

Поняття Простору свободи, безпеки і правосуддя в ЄС

0 коментарів
Створення Простору свободи, безпеки та правосуддя без внутрішніх кордонів, в якому вільне пересування осіб забезпечується в поєднанні з належними заходами щодо контролю на зовнішніх кордонах, притулку, імміграції та запобігання і...