1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Політологія

Політологія

Анократія як форма правління

0 коментарів
Сутність анократії

Анократія представлена ​​політичним режимом, що володіє характеристиками:

демократичними; автократичними інституційними.

Спочатку цей термін був помічений у праці Мартіна Бубера 1946 року в образі протиставлення анархії як «не відсутність...

Маріонеткова держава

0 коментарів
Сутність маріонеткової держави

Маріонеткова держава - це держава, яке залишається номінальним чином незалежним, але проводить політику, в значній мірі продиктовану іноземною державою.

Ступінь самостійності суверенітету держав, до яких може бути...

Політична антропологія

0 коментарів

Антропологія - дисципліна вивчає становлення і розвиток людського суспільства, починаючи від змін фізичного вигляду в процесі еволюції, закінчуючи особливостями людської повсякденної культури і побуту на протязі всієї історії і в...

Історія політичної філософії

0 коментарів
Загальна характеристика політичної філософії

Політична філософія є одним з пріоритетних напрямків, які регулюють політичну діяльність багатьох держав, в тому числі і України.

Політичну філософію можна розглядати в трьох аспектах: як...

Клієнтська держава

0 коментарів
Поняття клієнтського держави і його види

Клієнтське держава це держава, яка політичним, економічним або військовим чином підпорядковується іншому, більш впливовому і могутньому державного утворення.

Політологи виділяють наступні види клієнтських держав:

...

Ноократія і технократія

0 коментарів
Поняття ноократії

Ноократію розглядають в якості особливого способу політичного устрою або соціальної системи суспільства.

В її основу лягає саме пріоритет людського розуму при формуванні ноосфери. Тому її також розглядають як...

Що таке політика, її особливості і способи владарювання

0 коментарів

Політичну владу визначає комплексність всіх механізмів і способів впливу політичного суб'єкта (держави) на поведінку політичних об'єктів (соціальних груп, спільнот та індивідів). Політична влада - це реалізована державою здатність координувати, управляти...

Політична суб'єктність

0 коментарів

Місце цієї теми в аналізі взаємозв'язків суспільство - політика - влада визначається тим, що вивчення політичних відносин має спиратися на знання становища різних груп в системі суспільних відносин. Політичне життя...

Соціал-демократія і марксизм в контексті історичного розвитку

0 коментарів

Друге питання присвячується аналізу ідей лівих сил сучасності. На рубежі 80-90-х років минулого століття в європейському робітничому русі склалися два напрямки: реформістський і революційне, які поступово переросли в самостійні ідейно-політичні...

Лібералізм і консерватизм. Модифікації політичних ідей

0 коментарів

Розкриваючи зміст першого питання, зверніть увагу на історичні умови появи ліберальних і консервативних ідей, їх протидія і взаємопроникнення.

Становлення класичного лібералізму пов'язане з епохою буржуазних революцій XVII - XVIII століть....