Політологія

Інститути держави
Поняття та відмінні властивості інституту держави Держава являє собою у відомому сенсі абстракцію, оскільки не має матеріального, предметного втілення. Говорячи...
Проблеми історії політичної думки
Перш ніж приступити до вивчення політології та проблеми становлення політичної думки в різні епохи, необхідно коротко ознайомитися з історією її...
Авторитарна держава — визначення
Поняття авторитарної держави Історія розвитку державності в різних країнах надає нам безліч прикладів поєднання різних методів, прийомів і стилів державного...
Проблеми функцій держави
Проблема функцій держави не є широко обговорюваною темою в юридичній науці. Тим не менш, деякі аспекти в цій галузі заслуговують...
Цілі і завдання політичної системи
Завдання політичної системи Політична система виступає в формі цілісного утворення, в єднанні всіх власних елементів і компонентів. Незважаючи на присутність...
Ознаки політичного процесу
Поняття політичного процесу Під політичним процесом розуміють особливий спосіб функціонування політичної системи суспільства, який змінюється в просторі і в часі...
Фактори і функції геополітики
Основні фактори геополітики Геополітика виступає в ролі стратегії і тактики міжнародних взаємин, зовнішньої політики держави. Сучасні умови роблять призначенням геополітики...
Галузі політичної науки
Розвиток сучасної політичної науки Процес зміцнення політології в формі самостійної науки сформувався до початку 20 століття. Розвитку даної науки сприяло...
Види і форми політичної комунікації
Поняття політичної комунікації Комунікація є необхідним елементом взаємної діяльності людей, груп, народностей, країн, в ході якої відбувається передача інформації, оцінок,...
Фактори політичного процесу
Специфіка політичних процесів Розглядаючи політику через призму поняття "політичний процес" необхідно сконцентруватися на більш рухомому і актуальному її аспекті -...